Jakt - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Uddevalla

Jakt

 

Information och avgifter för jaktåret 2018/2019

Resultat av förra årets predatorjakt (jaktåret 2017/2018) redovisas senast den 30 juni till Mikael Olsson, 0522-662 282 eller 073-977 81 26.

Jakt på Bratteröd

Dagkort* 150 kr
Purschkort* 1000 kr

Hundträning är gratis för Uddevallamedlemmar, för övriga JRF-medlemmar 50 kr, för icke medlemmar 100 kr.  Anmälan om träning och spårläggning är obligatorisk.

 

Fällavgift rådjur

Killing 400 kr
Vuxen 500 kr
Purschbock 600-800 kr beroende på hornen

 

*Dagkort gäller för 1 djur vid 3-5 deltagare, vid 6 deltagare och fler gäller dagkort för 2 djur.

**Purschkortet gäller för fritt antal jakter mellan aug-sept och fällavgift för en bock. Efter en fälld bock får man lösa nytt purschkort (eller dagkort). Antalet purschkort i klubben är begränsat till totalt tre.

För frågor, anmälan om jakt eller ansökan om purschkort kontakta Mikael Olsson, 0522-662 282 eller 073-977 81 26.

 

Älgjakt på Bratteröd 

Årets tilldelning på Bratteröd är ännu ej klar. Styrelsen har beslutat att årets avgift kommer att vara i stort sett samma som tidigare år. För vuxet djur så var avgiften för laget 14 000 kr och för kalv ungefär hälften. Begränsat antal deltagare
till 10 st. Marklösa jägare prioriteras.

Anmälan görs snarast till Mikael Olsson, 0522-66 22 82 eller 073-977 81 26. I samband med anmälan ska även en anmälningsavgift á 500 kr erläggas. Plats erhålles i den ordning anmälningar kommer in.