Jakt - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Uddevalla

Jakt

Information och avgifter för jaktåret 2018/2019

Resultat av förra årets predatorjakt (jaktåret 2017/2018) redovisas senast den 30 juni till Mikael Olsson, 0522-662 282 eller 073-977 81 26.

Jakt på Bratteröd

Dagkort* 150 kr
Purschkort* 1000 kr

Hundträning är gratis för Uddevallamedlemmar, för övriga JRF-medlemmar 50 kr, för icke medlemmar 100 kr.  Anmälan om träning och spårläggning är obligatorisk.

 

Fällavgift rådjur

Killing 400 kr
Vuxen 500 kr
Purschbock 600-800 kr beroende på hornen

*Dagkort gäller för 1 djur vid 3-5 deltagare, vid 6 deltagare och fler gäller dagkort för 2 djur.

**Purschkortet gäller för fritt antal jakter mellan aug-sept och fällavgift för en bock. Efter en fälld bock får man lösa nytt purschkort (eller dagkort). Antalet purschkort i klubben är begränsat till totalt tre.

För frågor, anmälan om jakt eller ansökan om purschkort kontakta Mikael Olsson, 0522-662 282 eller 073-977 81 26.

 

Älgjakt på Bratteröd 

Årets tilldelning av älg är en vuxen och en kalv. Styrelsen har beslutat att årets avgift blir 2500 kr per deltagare och antalet platser i laget är 12 stycken, marklösa jägare prioriteras. Älgjakten startar på våra marker den 3 måndagen i oktober.

Anmälan görs till Mikael Olsson, 0522-662282 eller 073-9778126. I samband med anmälan ska även en anmälningsavgift om 1000 kr erläggas. Plats erhålles i den ordning anmälningar kommer in.