Välj distriktsavdelning

Kontakt

E-post
jrf@jrf20.se

Bankgiro
183-9687

Styrelse 2017

Distriktsordförande
Bengt Larsson, 070-219 06 93, bengt.larsson@jrf20.se

Sekreterare
Tomas Hanser, 070-268 58 07, tomas.hanser@jrf20.se

Kassör
Christer Gravsjö, 070-469 90 83, christer@ovansiljansel.se

Ledamot
Malte Sandström, 070-567 60 66, nasbo@telia.com

Suppleanter
Björn Fredriksson, 073-993 85 11, bjorn.fredriksson@jrf20.se
Jenny Lissjanis, 073-816 54 67, jenny.lissjanis@hotmail.com

 

Funktionärsuppdrag 2017

Samordnare ungdomsverksamhet
Tomas Hanser, 070-268 58 07, tomas.hanser@jrf20.se

Ungdomsledare
Björn Fredriksson, 073-993 85 11, bjorn.fredriksson@jrf20.se

Samordnare kvinnligt nätverk
Jenny Lissjanis, 073-816 54 67, jenny.lissjanis@hotmail.com

Samordnare skytteverksamhet och jägarexamen
Bengt Larsson, 070-219 06 93, bengt.larsson@jrf20.se

Samordnare mässor och events
Malte Sandström, 070-567 60 66, nasbo@telia.com

Samordnare press
Bengt Larsson, 070-219 06 93, bengt.larsson@jrf20.se

Representant i älgförvaltningsgrupp
Björn Fredriksson, 073-993 85 11, bjorn.fredriksson@jrf20.se

 


Distriktsordförande
Bengt Larsson
Mobil: 070-219 06 93
E-post

Vice ordförande &
Kontaktperson Utbildning

Stefan Söderlund
Mobil: 070-558 98 59
E-post

Sekreterare & ungdomsledare
Tomas Hanser
Mobil: 070-268 58 07
E-post

Kassör
Christer Gravsjö
Mobil: 070-469 90 83
E-post

Fiskeansvarig &
Kontakt Viltolycksråd

Björn Fredriksson
Mobil: 073-993 85 11
E-post

Samordnare kvinnor
Jenny Lissjanis
Mobil: 073-816 54 67
E-post

Kontakt Jakt & viltvård
Bengt Larsson
Mobil: 070-219 06 93
E-post


Kontakt uppgifter

jrf@jrf20.se

Bankgiro 183-9687