Jakt i Sverige - Jägarnas Riksförbund

Jakt i Sverige

I Sverige har det jagats sedan urminnes tider – men jakten har genomgått stora förändringar. Det som förr var en livsnödvändig sysselsättning är numera ett fritidsintresse eller arbete. Det innebär dock inte att jakten som företeelse är mindre viktigt. För många är jakten mer än ett intresse, det är en livsstil. Dessutom har den svenska löshundsjakten flerhundraåriga anor och är snarast att klassa som ett kulturarv. Det ställs höga krav på Sveriges jägare. Förutom att kunna bedriva en säker och etisk jakt måste jägarna känna till hur de olika djuren ska förvaltas och hur samspelet i naturen fungerar. Tack vare att alla svenska jägare måste läsa jägarexamen har de svenska jägarna en av världens högsta kunskapsnivåer.

 

Att bli jägare

Det första steget för att bli jägare i Sverige är att ta jägarexamen. Efter att de teoretiska och praktiska proven är avklarade får man nämligen köpa vapen och därmed har man möjlighet att jaga. När man har vapen är nästa steg att hitta en jaktmark – något som kan vara nog så svårt. I de norra delarna av Sverige är det ofta ganska enkelt att få tillgång till stora arealer för småviltsjakt men älgjakten brukar vara svårare. I de södra delarna handlar det ofta om att använda sina personliga kontakter för att få tag på en jaktmark. Ett annat knep kan vara att engagera sig i någon lokal skjutbana, det brukar ge bra kontakter med jägare.

 

Vad får man jaga?

Vilka djur som får och inte får jagas varierar med årstiderna och även beroende på var i Sverige man befinner sig. Jakttiderna till våra jaktbara viltarter hittar du tillexempel i vår Jaktkalender. Grovt sagt kan man säga att jakttiderna huvudsakligen är under höst och vinter och att det är fri jakt på alla arter förutom älg, kronvilt och de stora rovdjuren där det på ett eller annat sätt sker via en tilldelning. Trots att jakten är fri på de allra flesta djur så skjuter inte jägarna fler djur än stammen tål. Helt enkelt för att jägarna vill kunna fortsätta jaga även nästa år.
Jägarna fyller också en stor samhällsnytta i och med avlivande av djur som skadats i olyckor med fordon. Dessutom innebär jakten att viltstammarna i Sverige hålls på rimliga nivåer. Något som gynnar både jägarna, samhället och viltstammarna. Även om jakten medför många positiva effekter är det inte därför de allra flesta jagar. De flesta jagar helt enkelt för att det är spännande och roligt.

 

FAQ Blyhagelförbudet