• Förbundsnytt

  Så hämtar du hem ditt digitala medlemskort

  2020-08-28, Jägarnas Riksförbund

  Här kommer en enkel guide till hur du hämtar hem ditt digitala medlemskort.

  Läs mer här

 • Jakt

  Nya jaktkort efter tryckfel

  2020-07-20, Jägarnas Riksförbund

  På många av de nyligen utskickade statliga jaktkorten saknas jägarens personnummer, vilket gör det ogiltigt. Nya jaktkort ska skickas ut så snart som möjligt, meddelar Naturvårdsverket.

  Läs mer här

 • Jakt

  Har du koll på jakttiderna?

  2020-07-02, Jägarnas Riksförbund

  Har du koll på jakttiderna? Vi har nu en ny funktion där du enkelt via din dator eller mobil kan kolla in jakttiderna.

  Läs mer här

 • Viltförvaltning

  Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare

  2020-07-02, Jägarnas Riksförbund

  - Älgens betning av tall orsakar stor skada för landets skogsbrukare. Betningen leder både till tillväxtförluster och kvalitetsnedsättningar för det framtida timret och kostnaden för skogsbruket har beräknats till att årligen uppgå till 1,25 miljarder kronor. Varje vår sedan 2000 genomför Skogsstyrelsen en inventering av skadorna över hela landet, den så kallade älgbetesinventeringen eller äbin. Siffrorna för Götaland och Sveland samt Gävleborg har nu publicerats. Man kan där konstatera att skadorna på tallungskogen orsakat av älg minskar. Det finns också en tydlig trend att andelen icke skadade tallstammar ökar på länsnivå i de flesta av de hittills redovisade länen jämfört med åren 2015–2016 som redovisas i Skogsstyrelsens sammanställning. Man kan i de flesta län se en tydlig ökning av de att marker som är lämpliga för tall faktiskt återbeskogas med tall. Även många mellanmarker som oftast mår bra av en blandning av tall och gran har ökat inslaget av tall under perioden.

  Läs mer här

Läs mer

KalenderSe fler kalenderposter

Inga kalenderposter hittades.

jaktojagare.seGå till jaktojagare.se