• Förbundsnytt

  Råd kring hantering av Covid 19

  2020-06-03, Jägarnas Riksförbund

  Jägarnas Riksförbunds allmänna råd kring hantering av Covid 19 vid jakt och aktiviteter därikring.

  Läs mer här

 • Förbundsnytt

  Förbundsårsstämma

  2020-04-24, Jägarnas Riksförbund

  Vid förbundsstyrelsemöte den 22 april diskuterades frågan om förbundets årsstämma. Vid diskussionen var medlemsdemokratin i fokus men även hur förbundsstyrelsen ska agera för att upprätthålla aktiviteten och inte i onödan försvåra för medlemmarna att göra sina röster hörda. Självklart är säkerheten högsta prioritet och de beslut som fattades var i syfte att säkerställa att myndigheternas beslut följs och att ingen av våra medlemmar eller förtroendevalda utsätts för onödiga risker. Läs mer

  Läs mer här

 • Skrivelser

  Tips för jägare Covid-19

  2020-04-06, Jägarnas Riksförbund

  Det har knappast undgått någon att Covid-19 gjort att vi alla måste förändra våra levnadsvanor. Många är isolerade eller arbetar hemifrån och det blir extra viktigt att hålla sig aktiv för att hålla humöret uppe. Att, som jägare, tillbringa tid i skogen är bra för hälsan och så länge man inte träffar andra är det också något som rekommenderats av myndigheterna. Vi kommer dessutom in i perioden när vildsvinen börjar röra sig ute på vallar och spannmålsåkrar och jakten är som vanligt nödvändig för att hålla skadorna nere. Under våren har också många jaktlag sina årsmöten och det finns onekligen frågor att ställa sig inför ett årsmöte. Skogen är en bra plats att vara på just nu, och därför har Jägarnas Riksförbund samlat några små tips som gör att jakten kan bedrivas säkert även under sjukdomsutbrottet.

  Läs mer här

 • Förbundsnytt

  Nytt beslut från förbundsstyrelsen

  2020-03-19, Jägarnas Riksförbund

  Som en följd av coronaviruset har Förbundsstyrelsen beslutat att göra avsteg från förbundets stadgar för att möjliggöra att distrikten kan hålla sina årsstämmor samtidigt som hänsyn tas till rådande situation.

  Läs mer här

Läs mer

KalenderSe fler kalenderposter

Jakt- och tältläger

4 augusti 2020, Skåne län • Barn- och ungdomsverksamhet

Klövviltskväll

6 augusti 2020, Malmö Jägarklubb • Jakt

jaktojagare.seGå till jaktojagare.se