• Förbundsnytt

  Nytt beslut från förbundsstyrelsen

  2020-03-19, Jägarnas Riksförbund

  Som en följd av coronaviruset har Förbundsstyrelsen beslutat att göra avsteg från förbundets stadgar för att möjliggöra att distrikten kan hålla sina årsstämmor samtidigt som hänsyn tas till rådande situation.

  Läs mer här

 • Förbundsnytt

  Årsstämmor och coronaviruset

  2020-03-12, Jägarnas Riksförbund

  Nu är högsäsong för distriktsårsstämmor och med anledning av det har det kommit frågor om hur detta ska hanteras i förhållande till coronaviruset. Jägarnas Riksförbund hänvisar helt och fullt till Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och vidtar därför inga särskilda åtgärder, utan rekommenderar distriktsstyrelserna att hålla sig uppdaterade via myndigheternas hemsidor.

  Läs mer här

 • Viltförvaltning

  Den milda vintern och vildsvinen

  2020-02-10, Jägarnas Riksförbund

  Från och med den 16 februari fredas de vuxna vildsvinen, även galtarna, från jakt. Endast årsungar är tillåtna under totalt två månader för att suggorna ska kunna föda sina kultingar och inte riskera att skjutas under den första tiden när kultingarna ligger i sina bon.

  Läs mer här

 • Förbundsnytt

  Stor framgång för vildsvinsjägarna

  2019-12-16, Jägarnas Riksförbund

  Livsmedelsverket har idag överlämnat en rapport med förslag till regeringen angående förenklingar vid försäljning av vildsvinskött. Förslagen innebär bland annat, att det nu blir möjligt för jägare att sälja vildsvinskött utan att detta har passerat en vilthanteringsanläggning Det kommer nu räcka med att jägaren har genomgått en utbildning. Glädjande är att vi som Jägarorganisation kommer kunna utbilda de som avser att sälja eller ge bort vildsvinskött.

  Läs mer här

Läs mer

KalenderSe fler kalenderposter

SKYTTEKVÄLL

16 april 2020, Norrbotten Norra 25-01 • Skyttekväll

Hyltes jakt & vår mässa

24 april 2020, Hallands län • Mässa

Riksmästerskapen 2020 (Inställd)

27 april 2020, Söderköping • Skytte

Klövviltskväll

14 maj 2020, Malmö Jägarklubb • Jakt