Medlem - Jägarnas Riksförbund

Medlem

I dagens moderna samhälle kan det kanske låta lite gammalmodigt att vara med i ett förbund, men för dig som medlem finns bara fördelar. Om du vill att jakten i Sverige ska få fortsätta att vara enkel och att jägarna ska ha mest inflytande över hur reglerna som omgärdar jakten ska se ut så ska du vara medlem hos oss. Jägarnas Riksförbund arbetar hela tiden med att behålla de regler som fungerar och förenkla de regler som nu är onödigt krångliga. Här kan du läsa mer om vad vi står för och hur vi arbetar jaktpolitiskt. 

En av Jägarnas Riksförbunds styrkor är att vi har en direktkontakt med våra medlemmar och att medlemmarna lätt kommer i kontakt med våra konsulenter. På det viset bidrar vi med vår kunskap men vi blir också medvetna om vad våra medlemmar behöver av oss.

Till exempel hjälper vi gärna medlemmarna med myndighetskontakt i frågor som rör allt från vapenärenden till registrering av marker för älgjakt. Tobias från småland fick hjälp med en inlaga till ett försäkringsbolag som inte ville betala ut full ersättning när hans hund förolyckades under jakt och ett jaktlag i Halland fick både juridisk rådgivning och medlingshjälp när de hamnade i en tvist med markägaren. Läs mer om vad som ingår i ett medlemskap och om vår medlemsförsäkring. 

Tillsammans har vi jägare en möjlighet att påverka jakten och det gör oss till Sveriges bästa jaktlag!

Läs mer
Medlemskap, medlemskategorier och medlemsavgifter
Medlemsförmåner
Jägarförsäkring