Viltsjukdomar - Jägarnas Riksförbund

Viltsjukdomar

Även om vilda djur generellt är väldigt friska och få av de sjukdomar som drabbar vilda djur är överförbara till människor finns det vissa smittor som är extra viktiga att begränsa eller förhindra att de kommer in i Sverige. Smittor som harpest och fågelinfluensa bryter ut med jämna mellanrum och kan smitta människor, men även andra smittor som Chronic Wasting Disease (CWD), Afrikansk svinpest och Salmonella kan få stora negativa effekter om de sprids.

 

Chronic Wasting Disease (CWD)

Sjudomen är en så kallad Prionsjukdom och är mycket svår att få bukt med om den väl kommit till landet. I Norge är sjukdomen utspridd bland renar och i Sverige har enstaka älgar hittats med smitta. Det är ännu inte utrett om den CWD-variant som återfunnits i Sverige är av smittsam typ eller en sådan som uppstår spontant hos gamla djur.

Afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har ännu inte påvisats i Sverige men sprids i rask takt över Europa. Spridningen sker både genom vildsvin och genom mänsklig påverkan genom flytt av djur och smittat livsmedel. Det är av största vikt att smittan inte får fäste i Sverige då det skulle få förödande konsekvenser för såväl jakten som tamgrisuppfödningen.

Salmonella

Olika varianter av Salmonella finns både hos vilda fåglar och vildsvin. Viktigast för att undvika smitta av salmonella från vilda djur till människor är en god livsmedelshygien.

Mer om sjukdomarna och det aktuella läget finns att läsa hos Jordbruksverket och SVA.

SVA - Afrikansk svinpest (ASF)
https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/afrikansk-svinpest/

Råd från SVA
https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/overvakning-av-afrikansk-svinpest-asf/smittskyddsrekommendationer-for-att-forhindra-afrikansk-svinpest/

Jordbruksverket – Afrikansk svinpest (ASF)
https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest

Affisch Afrikansk svinpest
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr449.html