Hallands län

Välj distriktsavdelning

Hallands län

Till samtliga medlemmar i avd 13-01 Mellersta Halland.

 

Obs: Tidigare utsänd kallelse till årsmöte den 21 januari annulleras och återkallas härmed.

Distriktsstyrelsen har 2019-12-05 tillsatt en interimistisk styrelse för avd 13-01 Mellersta Halland och utsett Klas Pålsson till ordförande.

Med anledning av detta kallar vi till informationsmöte onsdagen den 8 januari kl 19.00 i Sennans Idrottsförenings klubblokal i Åled.

Årsstämma för avd 13-01 Mellersta Halland hålles söndagen 9 feb kl 14.00 i samma lokal d.v.s. Sennans Idrottsförenings klubblokal i Åled med sedvanliga årsmöteshandlingar.

Om vägbeskrivning önskas, vänligen kontakta Klas Pålsson, tel. 070-586 48 49.

V.g. observera: Någon ytterligare kallelse till årsmötet utfärdas ej.

Enligt uppdrag

Conny B Daneberg, distriktsordförande.

 

Styrelsen arbetar just nu med aktiviteter inför 2020 vi åter kommer när vi har datum och platser.

Vid frågor kontakta ordförande Conny  0723-283310 eller sekreterare Janne 0704-152759 

  • Avdelningsnyheter

    Till samtliga medlemmar i avd 13-01 Mellersta Halland.

    2020-01-13, Mellersta Halland

    Obs: Tidigare utsänd kallelse till årsmöte den 21 januari annulleras och återkallas härmed. Distriktsstyrelsen har 2019-12-05 tillsatt en interimistisk styrelse för avd 13-01 Mellersta Halland och utsett Klas Pålsson till ordförande. Med anledning av detta kallar vi till informationsmöte onsdagen den 8 januari kl 19.00 i Sennans Idrottsförenings klubblokal i Åled. Årsstämma för avd 13-01 Mellersta Halland hålles söndagen 9 feb kl 14.00 i samma lokal d.v.s. Sennans Idrottsförenings klubblokal i Åled med sedvanliga årsmöteshandlingar. Om vägbeskrivning önskas, vänligen kontakta Klas Pålsson, tel. 070-586 48 49. V.g. observera: Någon ytterligare kallelse till årsmötet utfärdas ej. Enligt uppdrag

    Läs mer här

Fler nyheter

Kalender

Informationsmöte Mellersta Halland

8 januari 2020, Mellersta Halland - Hallands län • Övrig aktivitet

Obs: Tidigare utsänd kallelse till årsmöte den 21 januari annulleras och återkallas härmed. Distriktsstyrelsen har 2019-12-05 tillsatt en interimistisk styrelse för avd 13-01 Mellersta Halland och utsett Klas Pålsson till ordförande. Med anledning av detta kallar vi till informationsmöte onsdagen den 8 januari kl 19.00 i Sennans Idrottsförenings klubblokal i Åled. Årsstämma för avd 13-01 Mellersta Halland hålles söndagen 9 feb kl 14.00 i samma lokal d.v.s. Sennans Idrottsförenings klubblokal i Åled med sedvanliga årsmöteshandlingar. Om vägbeskrivning önskas, vänligen kontakta Klas Pålsson, tel. 070-586 48 49. V.g. observera: Någon ytterligare kallelse till årsmötet utfärdas ej. Enligt uppdrag

Årsstämma Halmstad-Laholm

13 februari 2020, Halmstad-Laholm - Hallands län • Avdelningsårsstämma

Torsdag 13 februari Klockan 19.00 Genevads folketshus Välkommen till årsstämman i Jrf Halmstad-Laholm! Avdelningen bjuder på fika, mer info på vår hemsida: www.jrf-halmstadlaholm.se Varmt välkomna! Styrelsen.

Årsstämma Torup

16 februari 2020, Torup - Hallands län • Avdelningsårsstämma

Söndag 16 februari Klockan 17.00 Torelund Torups ip Välkommen till årsstämman i Jrf Torup! Avdelningen bjuder på fika. Vid frågor, kontakta Lars Andersson på 0703-107840. Varmt välkomna! Styrelsen.

Fler kalenderposter