Älgportalen - Jägarnas Riksförbund

Älgportalen

SÅ FUNGERAR ÄLGJAKTEN I SVERIGE

Älgförvaltning, ÄSO, licensområden, rapportering, avgifter och vem har rätten till fälld älg?
På älgportalen reder vi ut alla begrepp som gäller kring älgjakten och ger svar på de vanligaste frågorna. Älgen är för många det viktigaste viltet. Inte bara för all spännande jakt utan även för det kött som den ger. Även om hjort, rådjur och vildsvin ökar i Sverige så kommer älgjakten med dess traditioner med säkerhet att fortsätta vara en högtid för många jägare.

På älgportalen nedan kan du läsa vad som gäller kring älgjakten i Sverige.

 

VIKTIGA REGLER VID ÄLGJAKT

  • Älg får jagas från en timme före solens uppgång, till en timme efter solens nedgång. Under timmen efter solens nedgång får jakten får jakten endast bedrivas som smyg- eller vaktjakt.
  • Tillåten vapentyp är kulgevär, klass 1, till exempel 6,5x55, 30-06 eller .308 Win.
  • Vid alla former av jakt ska man lösa statligt jaktkort (betala viltvårdsavgift).
  • Inga motordrivna anordningar får användas för att söka, spåra, förfölja, genskjuta, hindra eller avleda viltets uppmärksamhet.
  • Enligt jaktlagen är det inte tillåtet att skrämma eller mota vilt från någon annans jaktområde, och inte heller locka vilt från någon annans jaktområde.
  • Vid jakt på älg kräver lagen att det ska finnas en jaktledare som ansvarar för information om bland annat sambandsregler, gränser, förbjudna skjutriktningar, avskjutningsregler, med mera.
  • En hund som är särskilt tränad i att spåra upp skadat vilt ska kunna finnas på skottplatsen inom högst två timmar från påskjutningen. Eftersökshund ska vara tillgänglig även om den som användes vid jakten är bortsprungen eller uttröttad.

TIDER FÖR ÄLGJAKT

Tiderna för älgjakt varierar mellan länen och mellan olika älgjaktsområden.
Tiderna sätts av respektive länsstyrelse men du kan se vad som gäller hos just dig via länken nedan. 

Jaktkalendern

 

ÄLGFÖRVALTNING

Älgjakten sker i tre typer av jaktområden.

 

ÄLGSKÖTSELOMRÅDEN (ÄSO:N)

Älgskötselområden är så stora att de långsiktigt medger en avskjutning av minst tio vuxna älgar om året (i undantagsfall fem älgar). Älgskötselområdet ansvarar för samråd mellan jägare och markägare, är skyldig att genomföra inventeringsarbete samt upprättar och följer en treårig älgskötselplan som godkänns av länsstyrelsen efter samråd med älgförvaltningsgruppen.

 

LICENSOMRÅDEN

Licensområden är så stora att de medger en avskjutning av minst en kalv om året. Licensområden får en årlig tilldelning direkt av länsstyrelsen. 

 

OREGISTRERAD MARK

En mark som är oregistrerad som älgjaktsområde får under den tid Länsstyrelsen beslutar, dock högst 5 dagar, fälla ett obegränsat antal kalvar. Här behövs inget registreringsförfarande men samtliga fällda kalvar skall inrapporteras till Länsstyrelsen och fastställd fällavgift skall erläggas.

RAPPORTERA FÄLLD ÄLG

Alla älgar som fälls måste rapporteras. Jaktresultatet anmäls till den länsstyrelse som ansvarar för jaktområdet. Det vanligaste är att rapporten sker direkt i Älgdata, men vissa markägare använder sig av andra program. Det är också möjligt att rapportera via en blankett som skickas in till Länstyrelsen. Kontrollera hur rapporteringen sker där du jagar!

 Två saker är viktigt att tänka på när det gäller rapporteringen:

  1. Fälld älg ska rapporteras inom två veckor efter det att djuret fälldes.
  2. Jaktresultatet ska vara rapporterat till länsstyrelsen inom två veckor efter jakttidens utgång, även om ingen älg har fällts.

AVGIFTER

För de älgar som fälls under jakt i Sverige ska en avgift betalas. I vissa fall kan länsstyrelsen medge undantag från den regeln, men det sker endast i undantagsfall.

 

 Avgiften kallas populärt för fällavgift. Avgiften bestäms av länsstyrelsen och kan därför variera över landet, men den kan aldrig tas bort helt. Även för kalvar ska alltså en avgift tas ut. För att få reda på hur avgiften ser ut där du jagar hänvisar vi till Länsstyrelsen.