JRF - Jägarnas Riksförbund

JRF

Jägarnas Riksförbund är en ideell medlemsorganisation med ansluta avdelningar över hela landet. Förbundet grundades med förutsättningen att alla markägare, stora som små, ska ha rätt till meningsfull älgjakt på sin egen mark. Den grundtanken finns kvar än i dag, även om frågorna har utvidgats och förändrats och förbundets repertoar nu är bredare än någonsin. Med förändringar i de politiska förutsättningarna, en allt mer urbaniserad befolkning och en miljö som förändras måste jakten och viltförvaltningen i Sverige vara snabb och rörlig för att kunna följa trender och svängningar. Där kommer Jägarnas Riksförbunds grundtankar om ansvarstagande, frivillighet och samverkan mellan jägare och markägare verkligen till sin rätta. På det viset skapas en viltförvaltning som är alla till nytta och som sker i balans mellan jakt, jordbruk och skogsbruk. Jägarnas Riksförbund arbetar naturligtvis brett med de flesta frågor som berör jakt och viltvård, men självklart finns det några frågor som ligger våra medlemmar närmare om hjärtat. Läs vidare för att få reda på våra 7 ställningstaganden i några olika sakfrågor.