Rovdjursjakt - Jägarnas Riksförbund

Jakt på de stora rovdjuren – då är vi rätt val för dig!

De stora rovdjuren i Sverige har under de senaste årtiondena mångdubblats i antal. Björnen finns över i princip hela mellan och norra Sverige och järven sprider sig stadigt söderut ner i skogslandskapet. Lodjuren har ökat och sprider sig även söderut och både havs- och kungsörn finns i stora och stabila populationer. Tydligast ökning har naturligtvis vargen, som i takt med att den sprider sig orsakar problem för både djurägare och jägare. Vargens stora skadeverkningar och den förvaltning som gång på gång saboteras av olika miljöorganisationer har fått Jägarnas Riksförbund att ha ställningstagandet nej till frilevande varg i Sverige. 

Att arbeta för att rovdjurspopulationerna ska få jagas och att jägare och djurägare ska ha rätt att freda sin egendom har under många år varit ett av de viktigaste arbetena för Jägarnas Riksförbund. Det idoga arbetet har bland annat gett djurägare rätt att freda sina tamdjur enligt §28 i Jaktförordningen. Det finns mycket arbete kvar att göra i rovdjursfrågan och en stor del av det handlar om att se till att besluten om jakt fattas så nära de påverkade medborgarna som möjligt och att demokratiskt fattade beslut inte ska försinkas och omintetgöras av en felriktad överklaganderätt.

Jägarnas Riksförbund kommer fortsätta arbeta för jakt på de stora rovdjuren och nej till frilevande varg i Sverige och det stöttar du enklast genom att bli medlem. 

Läs mer om medlemskapet och bli medlem direkt.