Framtidens jägare - JRF barn och ungdomsverksamhet - Jägarnas Riksförbund

Framtidens jägare - JRF barn och ungdomsverksamhet

Barn- och ungdomsverksamheten sker lokalt i våra distrikt och avelningar och syftar till att lära barn och ungdomar om
djur, natur och viltvård så att de får den kunskap och erfarenhet som krävs för att de ska känna sig trygga och säkra i
skog och mark. Vi vill också ge dem en bra introduktion till jakten och allt den erbjuder i form av upplevelser,
rekreation och spänning. Det viktigaste är att oavsett vad vi hittar på tillsammans så ska alla deltagare tycka att det är
roligt!

Vi anordnar bland annat:

• Läger
• Temadagar
• Fiske
• Fadderjakter
• Skytteträning


Vill du bli ungdomsledare?


Är du intresserad av att engagera dig ideellt i Jägarnas Riksförbund och planera och leda aktiviteter för barn- och ungdomar? Vi erbjuder internutbildning av ungdomsledare. Kontakta ordföranden i ditt distrikt eller din avdelning och anmäl ditt intresse. Kontaktuppgifter hittar du under respektive distrikt/avdelning.