Kontakt - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

Kontakt

Distriktsordförande: Rosita Ohlsson, 070-570 07 87, rositaohlsson69@gmail.com 
Vice ordförande: Fredrik Granath, 070-260 00 27, kryckan03@hotmail.com
Sekreterare: Pierre Jonsson, 070-141 53 75, pierre@investliving.se
Kassör: Erling Gustavsson, 070-279 65 52, erling.gustavsson57@telia.com
Kvinnofrågor: Rosita Ohlsson, 070-570 07 87, rositaohlsson69@gmail.com
Viltolycksråd: Fredrik Granath, 070-260 00 27, kryckan03@hotmail.com
Kontaktperson Jägarexamen: Staffan Karlsson
Valberedning sammankallande: Kennert Kvarnström, 070-482 79 51, peroma@spray.se
Ungdomsansvarig: Erling Gustavsson, 070-279 65 52, erling.gustavsson57@telia.com