Medlemsskap - Jägarnas Riksförbund

Medlemsskap

I dagens moderna samhälle kan det kanske låta lite gammalmodigt att vara med i ett förbund, men för dig som medlem finns bara fördelar. Om du vill att jakten i Sverige ska få fortsätta att vara enkel och att jägarna ska ha mest inflytande över hur reglerna som omgärdar jakten ska se ut så ska du vara medlem hos oss. Jägarnas Riksförbund arbetar hela tiden med att behålla de regler som fungerar och förenkla de regler som nu är onödigt krångliga. Här kan du läsa mer om vad vi står för och hur vi arbetar jaktpolitiskt. 

En av Jägarnas Riksförbunds styrkor är att vi har en direktkontakt med våra medlemmar och att medlemmarna lätt kommer i kontakt med våra konsulenter. På det viset bidrar vi med vår kunskap men vi blir också medvetna om vad våra medlemmar behöver av oss. 

Till exempel hjälper vi gärna medlemmarna med myndighetskontakt i frågor som rör allt från vapenärenden till registrering av marker för älgjakt. Tobias från småland fick hjälp med en inlaga till ett försäkringsbolag som inte ville betala ut full ersättning när hans hund förolyckades under jakt och ett jaktlag i Halland fick både juridisk rådgivning och medlingshjälp när de hamnade i en tvist med markägaren. Läs mer om vad som ingår i ett medlemskap och om vår medlemsförsäkring. 

Tillsammans har vi jägare en möjlighet att påverka jakten och det gör oss till Sveriges bästa jaktlag!

 

DU KAN ENKELT BLI MEDLEM HÄR!

Som medlem i Jägarnas Riksförbund kommer du att kopplas samman med en av våra lokala avdelningar, baserat på geografisk tillhörighet. Du har alltid möjlighet att ändra detta och själv välja vilken avdelning du vill tillhöra. 

 

Det här ingår i medlemskapet

  • Medlemsförsäkring och förmåner
  • Tidningen Jakt & Jägare (ingår i kategori 01, 1461, 71, 2161)
  • Möjlighet att delta i utbildningar, jakter och andra aktiviteter som anordnas av Jägarnas Riksförbund
  • Tillgång till anslutna skjutbanor, där medlemskap ofta innebär rabatterade priser
  • Våra konsulenter hjälper dig med juridisk rådgivning, myndighetskontakt, avtalsupprättande och andra frågor som du som jägare kan komma att stöta på

 

Medlemskategorier och avgifter

Medlemskapet gäller från och med att din betalning blivit registrerad i förbundets medlemsregister fram till kalenderårets slut om inget annat anges i samband med att du tecknar ditt medlemskap. Alla medlemskap gäller för dig som är bosatt och folkbokförd i Sverige. Är du bosatt och folkbokförd utomlands kan du välja vårat medlemskap UTLAND. 

 Kategori   Pris per år
 01   Vuxen med tidning 490 kr
 02  Vuxen 290 kr
 1461  Ungdom t.o.m. 25 år med tidning 290 kr
 14  Ungdom t.o.m. 25 år 150 kr
 21  Stödjande medlem (försäkring ingår ej) 100 kr
 71  Veteran från 70 år med Jakt & Jägare 390 kr
 2161  Medlem utland med Jakt & Jägare 900 kr

 Familjemedlemskap med tidning (alla som ingår i medlemskapet behöver vara folkbokförda på samma adress)    690 kr

 

 

Så blir du medlem

Du registrerar ditt medlemskap genom att köpa det i vår medlemshop.

Ditt medlemskap blir giltigt så snart vi mottagit din betalning och registrerat den i vårt medlemssystem.

 

DU KAN ENKELT BLI MEDLEM HÄR!

 

Hur länge sträcker sig ett medlemskap?

 

Alla medlemskap i Jägarnas Riksförbund fungerar på samma sätt.

Alla som blir medlemmar i Jägarnas Riksförbund blir medlem året ut om man tecknar medlemskap mellan 1 januari och sista mars.

 

Alla nya medlemmar i Jägarnas Riksförbund blir däremot medlem året ut och nästkommande år om man tecknar medlemskap mellan 1 april- och sista december. Detta gäller endast nya medlemmar dvs medlemmar som ej vart medlem de 3 senaste åren.

 

Exempel 1: om person X blir medlem den 5:e januari 2023 och ej är tidigare medlem, gäller medlemskapet till och med 2023-12-31. Skulle däremot person X bli ny medlem efter den sista mars, tex den 5 april 2023 så blir personen medlem till och med 2024-12-31.

Exempel 2: Skulle person X vart medlem 2022 och inte förnyade sitt medlemskap via faktura eller fakturapåminnelser så kan alltså inte person X ansluta sig efter 1:a april och få resten av 2023 och hela 2024. Personen blir således endast medlem till och med 2023-12-31.