Beställning centralt utskick av kallelser och nyhetsbrev - Jägarnas Riksförbund

Beställning centralt utskick av kallelser och nyhetsbrev

Jägarnas Riksförbunds avdelningar har möjlighet att kostnadsfritt använda den centrala utskicksservicen två gånger per år till kallelser eller medlemsutskick av olika slag. Även distrikten kan använda servicen och har ett kostnadsfritt utskick per år och därefter till självkostnadspris. Vi föredrar att ni använder det formulär som finns nedan att fylla i.

Formulär i botten på sidan skall användas. I undantagsfall kan underlag ska skickas in via e-post till kansliets administration, jrf@jagarnasriksforbund.se senast 5 veckor innan utskicket ska vara mottagaren tillhanda.

Viktigt: Underlaget ska innehålla följande information:

Typ av aktivitet (Kallelse årsmöte, inbjudan, information osv.)
Datum som aktiviteten äger rum
Tid (från klockslag - till klockslag)
Plats där aktiviteten äger rum, gärna vägbeskrivning
Beskrivning av aktivitet
Program/Agenda för dagen
Namn på avdelning eller distrikt som utskicket ska sändas till 

Lämnar du in ditt underlag senare än 5 veckor före det ska vara mottagarna tillhanda är det inte säkert att vi kommer att kunna göra utskicket.

Har du frågor angående utskick kontakta kansliet på e-post jrf@jagarnasriksforbund.se.

 

Årsmöte kallelser

För kallelser till årsmöte: Dagordning står alltid på årsmöteskallelsens baksida, i annat fall kan man, om man behöver, använda båda sidor i ett utskick.

Tips för kallelser årsmöte

Berätta gärna i er inbjudan vad ni gjort under året och vad som är på gång under kommande år. Berätta gärna vad ni har för verksamhet i er avdelning och/eller distrikt, har ni t ex en skjutbana, jaktmark, ungdomsläger eller öppna möten. Berätta gärna varför det är bra att medlemmen deltar i mötet, om möjligheten att lyssna och ställa frågor. Har ni någon aktivitet på mötet, vilka får man träffa, finns det fika eller mat osv. har ni ytterligare frågor eller behöver stöd och hjälp att formulera er så kontakta gärna oss på kansliet. 

Inbjudan aktiviteter

Det är viktigt att tänka på att den som bjuds in inte har någon information sedan tidigare. Var tydlig i er inbjudan för er aktivitet (t ex mässor, skyttedag, jaktstig, utbildning, föreläsning, möte, jakt eller den aktivitet ni avser att delta i eller anordna). Berätta om aktiviteten, får man ta med gäster, kostnader etc. Behöver ni tips elelr råd kontakta gärna oss på kansliet.

 

Formulär för medlemsutskick

Medlemsutskick