Beställning centralt utskick av kallelser och nyhetsbrev - Jägarnas Riksförbund

Beställning centralt utskick av kallelser och nyhetsbrev

Jägarnas Riksförbunds avdelningar har möjlighet att kostnadsfritt använda den centrala utskicksservicen två gånger per år till kallelser eller medlemsutskick av olika slag. Även distrikten kan använda servicen och har ett kostnadsfritt utskick per år och därefter till självkostnadspris.

Underlag ska skickas in via e-post till kansliets administration, jrf@jagarnasriksforbund.se senast 5 veckor innan utskicket ska vara mottagaren tillhanda.

Viktigt: Underlaget ska innehålla följande information:

Typ av aktivitet (Kallelse årsmöte, inbjudan, information osv.)
Datum som aktiviteten äger rum
Tid (från klockslag - till klockslag)
Plats där aktiviteten äger rum, gärna vägbeskrivning
Beskrivning av aktivitet
Program/Agenda för dagen
Namn på avdelning eller distrikt som utskicket ska sändas till 

Lämnar du in ditt underlag senare än 5 veckor före det ska vara mottagarna tillhanda är det inte säkert att vi kommer att kunna göra utskicket.

Har du frågor angående utskick kontakta kansliet på e-post jrf@jagarnasriksforbund.se.