Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Unik överenskommelse nådd mellan skogsägare och jägare

Jägarnas Riksförbund (JRF) har enats med Svenskt Skogsbruk kring en överenskommelse. Denna överenskommelse innehåller JRFs och Svenskt Skogsbruks gemensamma syn på svensk viltförvaltning och skogsbruk. Grunden för denna överenskommelse är respekt för värdet i viltet och landets jakttraditioner, respekt för äganderätten och respekt för värdet i skogsbruket. Denna överenskommelse ska bidra till gemensamt arbete för livskraftiga viltstammar och ett lönsamt skogsbruk.

Jägarnas Riksförbund (JRF) har enats med Svenskt Skogsbruk kring en överenskommelse. Denna överenskommelse innehåller JRFs och Svenskt Skogsbruks gemensamma syn på svensk viltförvaltning och skogsbruk.

Grunden för denna överenskommelse är respekt för värdet i viltet och landets jakttraditioner, respekt för äganderätten och respekt för värdet i skogsbruket. Denna överenskommelse ska bidra till gemensamt arbete för livskraftiga viltstammar och ett lönsamt skogsbruk.

I denna överenskommelse har vi enats kring ett antal frågor och mål som våra organisationer kommer arbeta för. I korthet går överenskommelsen ut på att klövviltsstammarna ska vara i balans med foderresurserna, detta gäller inte bara för älgen utan för allt klövvilt. Samtidigt som det ska finnas klövvilt av god kvalitet ska det gå att bedriva ett aktivt och lönsamt jord- och skogsbruk.

Läs mer här