Jord och skog - Jägarnas Riksförbund

Jord och skog

Överenskommelse

Jägarnas Riksförbund (JRF) har idag enats med Svenskt Skogsbruk kring en överenskommelse. Denna överenskommelse innehåller JRFs och Svenskt Skogsbruks gemensamma syn på svensk viltförvaltning och skogsbruk.

Grunden för denna överenskommelse är respekt för värdet i viltet och landets jakttraditioner, respekt för äganderätten och respekt för värdet i skogsbruket. Denna överenskommelse ska bidra till gemensamt arbete för livskraftiga viltstammar och ett lönsamt skogsbruk.

I denna överenskommelse har vi enats kring ett antal frågor och mål som våra organisationer kommer arbeta för. I korthet går överenskommelsen ut på att klövviltsstammarna ska vara i balans med foderresurserna, detta gäller inte bara för älgen utan för allt klövvilt. Samtidigt som det ska finnas klövvilt av god kvalitet ska det gå att bedriva ett aktivt och lönsamt jord- och skogsbruk.

Överenskommelsen

Frågor och svar om överenskommelsen 

 

Mera tall

Jägarnas Riksförbund deltar i projektet Mera Tall som pågår i Södermanland och Örebro län under perioden 2018-2021. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan flera olika organisationer och som leds av Skogsstyrelsen. Projektet syftar till öka andelen marker som återbeskogas med tall och att minska de betesskador som orsakas av klövviltet.

Läs mer om projektet här

 

Mer information kring projektet hittar ni här.

Utfodringspolicy

I takt med att stammarna av klövvilt i allmänhet och vildsvin i synnerhet har ökat i Sverige de senaste decennierna har frågan kring utfodring aktualiserats. Rätt utförd bidrar utfodringen till sunda viltstammar av hög kvalitet. Medan felaktig bulkutfodring med olämpliga fodermedel snarare bidrar till ökade skador och försämrad hälsa hos viltet.

Förbundsstyrelsen inom Jägarnas Riksförbund har låtit ta fram och beslutat kring en foderpolicy som utgår från det lokalt producerade fodret.

Policy utfodring

Vägledande dokument utfodringspolicy