Utbildningar - Jägarnas Riksförbund

Utbildningar

Att vidareutbilda sig inom jakt har blivit oerhört populärt under de senare åren. Att ta jägarexamen är, för de flesta nya jägare, numera bara det första steget de tar för att bli välutbildade och kompetenta jägare. Att lära sig skjuta bra, ta hand om det fällda viltet och även laga till det har gett upphov till kurser som många tusentals jägare går varje år. Att hunden är ett viktigt verktyg som även ger jakten en dimension till bekräftas också av att många jägare varje år väljer att gå både lydnads- eller spårkurser men även rena eftersökskurser. Dessutom finns vissa jaktmetoder som kräver särskild utbildning och intresset är även stort hos många jägare för att lära sig mer om de nyare viltarterna som sprider sig över landet.

Kursverksamhet sker på olika nivåer, nationellt, distrikt och avdelningar, genom Jägarnas Riksförbund eller t ex genom någon av våra samarbetspartners Medborgarskolan eller Studieförbundet Vuxenskolan och genom andra privata aktörer.  

Nedan kan du läsa om våra aktuella kurser och de aktuella utbildningar vi håller. Alla kurser går inte genom Jägarnas Riksförbund centralt och det är därför viktigt att du klickar in på respektive utbildning eller kontaktar ansvariga under utbildningen för att se om de har några aktuella kurser. 

 

Utbildningar via Jägarnas Riksförbund

Här hittar du utbildningar som anordnas av Jägarnas Riksförbund och/eller våra instruktörer. Har ni frågor om våra utbildningar vänligen kontakta Emma Olsson på emma.olsson@jagarnasriksforbund.se eller 08-550 198 98. För frågor som rör jägarexamen vänligen kontakta Jimmy Låås, jimmy.laas@jagarnasriksforbund.se eller 08-550 107 92.

 

Jägarexamen

 

Med jägarexamens teorikurs tar du första steget in i jaktens värld. Här får du lära dig grundläggande ekologi och artkännedom, med tonvikt på de jaktbara arterna. Du får en introduktion i jaktmetoder och kunskaper om vapen, ammunition, lagar och regler som styr den svenska jaktutövningen.

Jägarexamens teorikurs utmynnar i ett teoriprov som du behöver för att få avlägga de praktiska skytte- och vapenhanteringsproven. När din jägarexamen slutligen är komplett får du köpa ditt första jaktvapen.

Under utbildningen får du också lära dig grunderna i hur man tar hand om viltköttet, hur man bedriver viltvård och om frågor som rör jaktetik. Stommen i utbildningen är den välmatade, faktaspäckade och rikt illustrerade boken "Din väg till jägarexamen" som nära hälften av Sveriges jägarexamenselever väljer som en start för det nya jägalivet.

Jägarexamen är jägarens grundutbildning en godkänd jägarexamen är ett krav för att få möjlighet att inneha jaktvapen. Det är en bred utbildning inom jakt och viltvård som alla kan ha stor nytta och glädje av även om man inte har avsikt att börja jaga. 

Till provledare för jägarexamen

 

Jaktledaren

Jaktledarutbildning är en bra och viktig utbildning för dig som ingår i ett jaktlag eller skall vara jaktledare i ditt jaktlag. Utbildningen syftar till att klara ut vilka skyldigheter och rättigheter jaktledaren har och hjälper också till att ge stöd i rollen som ledare och coach. Hur hanterar man egentligen alla de svåra frågor som kan uppstå under en jakt? Vidare kan blivande jaktledare få tips om hur man underlättar arbetet, delegerar ansvar och hur man kan göra för att öka säkerheten under jakt.

Jaktledaren har en avgörande roll för hur jakten utfaller. Att leda ett jaktlag genom en dag av lyckad jakt - utan skadskjutningar, med säkert skytte och och gott kamratskap - kräver organisation, förberedelser och att man tar rätt beslut.

För att lyckas med det rekommenderas en jaktledarutbildning. Här avhandlas givetvis de rent juridiska frågorna, till exempel vad som är jaktledarens ansvar, men också de lite mer pedagogiska utmaningar och svåra situationer en jaktledaren kan ställas inför.

Under kursen ges också tips och råd om hur informationen till jaktlagets medlemmar ska se ut, vilka krav som bör ställas och hur man som jaktledare kan förbereda en jakt och ett jaktlag för att maximera säkerheten och minimera olycksriskerna.

Till instruktörer för jaktledare

 

Digital jaktledareutbildning

Hos JRF kan du gå vår digitala utbildning för dig som vill bli jaktledare eller har ett krav inom jaktlaget på utbildade jaktledare.
Utbildningen täcker allt som en jaktledare behöver veta och kunna, och avslutas sen med ett prov och utskrivbart diplom. 

Pris 395 kr, medlemspris 295 kr

De sju blocken "Jaktledarens roll och ansvar, jaktlagsstiftningen, planering och säkerhet, lokala föreskrifter och rovdjursjakt, ledaren och coachen, etik, moral och hantering av svåra situationer, vapen och skytte" täcker alla lagar och regler som en jaktledare behöver känna till, utöver nödvändig information och ”bra att veta”. Det tar cirka en timme att genomföra och består av sju block, fem case som är baserade på verkliga händelser och ett prov som kräver alla rätt 

Till den digitala jaktledareutbildningen

 

Viltundersökare

En viltundersökare gör en första undersökning av vilt som ska levereras till en vilthanteringsanläggning. Om inget anmärkningsvärt hittas i det undersökta djuret kan det (med vissa undantag) skickas iväg med ett intyg och utan de inre organen – vilket förenklar den fortsatta hanteringen av viltet. För att få göra sådana bedömningar krävs grundkunskaper i djurens anatomi, hygien, undersökningsmetodik och lagstiftning.

Att bli viltundersökare underlättar inte bara hanteringen av vilt som ska säljas till en vilthanteringsanläggning. Det innebär också en större kunskap om djurens anatomi, viltsjukdomar och hygien i samband med vilt- och kötthantering.

Det betyder alltså att en viltundersökarkurs kan vara intressant för alla jägare, även om man inte avser att senare verka som viltundersökare. De flesta som gått kursen kan vittna om att man efteråt ser passningen (urtagningen) och hanteringen i slakteriet med helt nya ögon.

Kursens centrala del är boken "Viltundersökaren" som är rikt illustrerad och författad av Jonas Malmsten, välkänd veterinär och forskare som blev riksbekant när han undersökte den höga dödligheten bland älgkalvar på Öland.

Till instruktörer för viltundersökare

 

Eftersöksutbildning

Jägarnas Riksförbunds eftersöksutbildning baseras på boken Eftersök som är framtagen i samarbete med professionella eftersöksjägaren Per ”Bula” Kristoffersson. Boken ingår i kursen och efter genomförd utbildning erhåller du ett kursintyg. 

Är du intresserad av att gå en kurs, kontakta någon av våra auktoriserade eftersöksinstruktörer för att få veta mer om aktuella kurser, innehåll och priser. 

Till instruktörer för eftersök

 

Digitala zoominarium

Jägarnas Riksförbund arrangerar även digitala diskussioner och föreläsningar tillsamman med våra egna samt utomstående experter och föreläsare inom en rad olika ämnen. 

Till våra digitala föreläsningar

 

Studiematerial

Vårt utbildningsmaterial går under namnet Jägarkunskap och är en samling modernt utbildningsmaterial som är framtaget av Jägarnas Riksförbund med syfte att utbilda och fortbilda landets jägare. Från jägarexamen till jaktledarutbildning, styckningskurser och specialinriktade jaktformer. Vi utbildar även hundinstruktörer i viltspår och grundlydnad och hundens signaler. 

Materialet är främst avsett för kursverksamhet och innehåller läroböcker, ljudböcker och instruktionsfilmer. Varje utbildning innehåller även en studiehandledning som hjälper lärare och kurshandledare att planera och genomföra en professionell, bra och rolig utbildning.

 

Din väg till Jägarexamen

 

Din väg till jägarexamen är Jägarnas Riksförbunds bok för att klara den teoretiska delen av jägarexamen. Du hittar allt från ekologi till lagar och jaktetik – en komplett bok helt enkelt! Varje kapitel innehåller frågor och svar för att kontrollera dina kunskaper. De övergripande målen; det som en ny jägare ska kunna, är fastställda av Naturvårdsverket. Har man läst, och förstår, boken Din väg till jägarexamen ska man också klara det teoretiska jägarexamensprovet.

Som privatperson finns Din väg till Jägarexamen att köpa hos välsorterade återförsäljare, både i butik och online. 

Ljudbok att ladda ner

Nedladdningsinstruktioner för ljudboken
Fyll i din mailadress och koden som står på första sidan i din bok under rubriken ljudboken. Det kommer nu att skickas ett mail till den mailadressen som du angivit med en länk, klicka på länken och välj att ladda ner hela ljudboken i ett stycke eller ett kapitel i taget.

Ljudboken laddas ner i mp3-formatJaktledaren

Jaktledarutbildning är en bra och viktig utbildning för dig som ingår i ett jaktlag eller skall vara jaktledare i ditt jaktlag. Utbildningen syftar till att klara ut vilka skyldigheter och rättigheter jaktledaren har och hjälper också till att ge stöd i rollen som ledare och coach. Hur hanterar man egentligen alla de svåra frågor som kan uppstå under en jakt? Vidare kan blivande jaktledare få tips om hur man underlättar arbetet, delegerar ansvar och hur man kan göra för att öka säkerheten under jakt.

Som studieledare beställer du materialet via Jägarnas Riksförbunds kansli, 08-550 107 81, jrf@jagarnasriksforbund.se.

Passa, flå och stycka

 ”Passa, flå och stycka” är en bok som med fördel kan användas vid självstudier av den enskilde jägaren. Boken lär steg-för-steg ut grunderna i att passa, flå, grovstycka, finstycka och hantera såväl högvilt (hjort, älg och vildsvin) som fågel och småvilt. Boken kompletteras även med en DVD med instruktionsfilmer om passning, styckning och kötthantering.

Som studieledare beställer du materialet via Jägarnas Riksförbunds kansli, 08-550 107 81, jrf@jagarnasriksforbund.se.
Som privatperson beställer du enklast Passa, flå och stycka i vår webbshop