Viltsjukdomar - Jägarnas Riksförbund

Viltsjukdomar

Även om vilda djur generellt är väldigt friska och få av de sjukdomar som drabbar vilda djur är överförbara till människor finns det vissa smittor som är extra viktiga att begränsa eller förhindra att de kommer in i Sverige. Smittor som harpest och fågelinfluensa bryter ut med jämna mellanrum och kan smitta människor, men även andra smittor som Chronic Wasting Disease (CWD), Afrikansk svinpest och Salmonella kan få stora negativa effekter om de sprids.

 

Afrikansk svinpest

Den 6/9 2023 påvisades det första fallet av Afrikansk Svinpest (ASF) i Sverige. ASF är en virussjukdom som funnits under lång tid i Afrika söder Sahara och som sedan 2014 funnits i Europa. ASF smittar enbart vildsvin och tamgrisar i Sverige. Sjukdomen är ofarlig för människor och andra djur, för vildsvinen och tamgrisarna är den i det närmaste 100 procentigt dödlig. Statens Veterinär Medicinska Anstalt (SVA) beskriver sjukdomen som följer.


Akut afrikansk svinpest ger hög feber, upphörd foderlust och nedsatt allmäntillstånd. Dräktiga suggor kastar vanligen på ett tidigt stadium. Huden blir ofta blåaktigt missfärgad på delar av kroppen. Gången är ostadig och okoordinerad. Andningssvårigheter, ögonflöde, kräkningar, diarré samt blödningar från mun och ändtarm är andra symtom som kan förekomma. Smittade djur dör vanligen inom fem till tio dagar. Även om sjukdomsbilden hos ett infekterat djur i typiska fall är dramatisk, kan smittspridningen gå långsamt till en början vilket gör att endast enstaka djur i en besättning drabbas inledningsvis. Eftersom gris och vildsvin är samma art uppvisar vildsvin samma symtom som grisar men påträffas oftast döda.

  

Hittar man ett eller flera döda vildsvin i skogarna så ska man omgående vända sig till SVA via denna länk:

https://rapporteravilt.sva.se/

 

Då nyhetsläget ändrar sig snabbt kring utbrottet rekommenderar vi dessa sidor för att ta del av de senaste nyherna:

https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest

 

https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/afrikansk-svinpest/

 

Chronic Wasting Disease (CWD)

Sjudomen är en så kallad Prionsjukdom och är mycket svår att få bukt med om den väl kommit till landet. I Norge är sjukdomen utspridd bland renar och i Sverige har enstaka älgar hittats med smitta. Det är ännu inte utrett om den CWD-variant som återfunnits i Sverige är av smittsam typ eller en sådan som uppstår spontant hos gamla djur.

Salmonella

Olika varianter av Salmonella finns både hos vilda fåglar och vildsvin. Viktigast för att undvika smitta av salmonella från vilda djur till människor är en god livsmedelshygien.

Mer om sjukdomarna och det aktuella läget finns att läsa hos Jordbruksverket och SVA.

SVA - Afrikansk svinpest (ASF)
https://www.sva.se/amnesomraden/djursjukdomar-a-o/afrikansk-svinpest/

Råd från SVA
https://www.sva.se/amnesomraden/smittlage/overvakning-av-afrikansk-svinpest-asf/smittskyddsrekommendationer-for-att-forhindra-afrikansk-svinpest/

Jordbruksverket – Afrikansk svinpest (ASF)
https://jordbruksverket.se/djur/djurskydd-smittskydd-djurhalsa-och-folkhalsa/aktuellt-lage-for-smittsamma-djursjukdomar/afrikansk-svinpest

Affisch Afrikansk svinpest
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr449.html