För utbildare/instruktör hos Jägarnas Riksförbund - Jägarnas Riksförbund

För utbildare/instruktör hos Jägarnas Riksförbund

Utbildare/instruktör hos Jägarnas Riksförbund

Har du frågor kontakta Jimmy Låås på 08-550 107 92 eller jimmy.laas@jagarnasriksforbund.se 

När du håller kurs

När du håller  kurstillfälle skall du skicka in information till förbundet så att vi kan nå ut med information till förbundets medlemmar och potentiella kursdeltagare. Nedan följer ett formulär med de uppgifter du behöver skicka in till oss.

 

Utbildning