• Skrivelser

  Tips för jägare Covid-19

  2020-04-06, Jägarnas Riksförbund

  Det har knappast undgått någon att Covid-19 gjort att vi alla måste förändra våra levnadsvanor. Många är isolerade eller arbetar hemifrån och det blir extra viktigt att hålla sig aktiv för att hålla humöret uppe. Att, som jägare, tillbringa tid i skogen är bra för hälsan och så länge man inte träffar andra är det också något som rekommenderats av myndigheterna. Vi kommer dessutom in i perioden när vildsvinen börjar röra sig ute på vallar och spannmålsåkrar och jakten är som vanligt nödvändig för att hålla skadorna nere. Under våren har också många jaktlag sina årsmöten och det finns onekligen frågor att ställa sig inför ett årsmöte. Skogen är en bra plats att vara på just nu, och därför har Jägarnas Riksförbund samlat några små tips som gör att jakten kan bedrivas säkert även under sjukdomsutbrottet.

  Läs mer här

 • Förbundsnytt

  Nytt beslut från förbundsstyrelsen

  2020-03-19, Jägarnas Riksförbund

  Som en följd av coronaviruset har Förbundsstyrelsen beslutat att göra avsteg från förbundets stadgar för att möjliggöra att distrikten kan hålla sina årsstämmor samtidigt som hänsyn tas till rådande situation.

  Läs mer här

 • Förbundsnytt

  Årsstämmor och coronaviruset

  2020-03-12, Jägarnas Riksförbund

  Nu är högsäsong för distriktsårsstämmor och med anledning av det har det kommit frågor om hur detta ska hanteras i förhållande till coronaviruset. Jägarnas Riksförbund hänvisar helt och fullt till Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer och vidtar därför inga särskilda åtgärder, utan rekommenderar distriktsstyrelserna att hålla sig uppdaterade via myndigheternas hemsidor.

  Läs mer här

 • Viltförvaltning

  Den milda vintern och vildsvinen

  2020-02-10, Jägarnas Riksförbund

  Från och med den 16 februari fredas de vuxna vildsvinen, även galtarna, från jakt. Endast årsungar är tillåtna under totalt två månader för att suggorna ska kunna föda sina kultingar och inte riskera att skjutas under den första tiden när kultingarna ligger i sina bon.

  Läs mer här

Läs mer

KalenderSe fler kalenderposter

SKYTTEKVÄLL

16 april 2020, Norrbotten Norra 25-01 • Skyttekväll

Hyltes jakt & vår mässa

24 april 2020, Hallands län • Mässa

Riksmästerskapen 2020 (Inställd)

27 april 2020, Söderköping • Skytte

Klövviltskväll

14 maj 2020, Malmö Jägarklubb • Jakt

jaktojagare.seGå till jaktojagare.se