Jaktlagstiftning - Jägarnas Riksförbund

Jaktlagstiftning

Det är naturligtvis viktigt för jägare att känna till vilka lagar och regler som gäller för jakten i Sverige. Tyvärr är det inte alltid så enkelt, i synnerhet inte när man hamnar i juridikens gråzoner. Självklart går det att själv läsa lagtext och försöka lista ut vad som gäller, men ofta hittar man inte svaren man söker. Då är det bättre att kontakta en expert och be om hjälp. Våra konsulenter är behjälpliga i frågor som rör jakt, arrenderätt och andra jaktliga frågor.


Kontakta oss på Jägarnas Riksförbund så hjälper vi er med era frågor!

 

LÄNKAR

Intressanta länkar för dig som vill veta mer om vilka lagar och förordningar som reglerar jakten i Sverige.

NATURVÅRDSVERKET
Som ansvarig myndighet har Naturvårdsverket fått i uppgift av Regeringen att föreskriva vissa saker. Bland annat specifikt hur jaktvapen får se ut, vilken ammunition som får användas, hur fällor får användas samt regler för jakt efter älg. Naturvårdsverket har flera föreskrifter som berör jakten. Naturvårdsverkets föreskrifter om jakt finns här (skriv sökord ”jakt”).

POLISEN
Polisens föreskrifter och råd kallas för FAP:ar. Som ansvarig myndighet kan polisen komma med föreskrifter som kompletterar vapenförordningen efter att Regeringen har gett dem det uppdraget. Polisen reglerar här bland annat hur jaktvapen får se ut, hur många vapen varje person får äga och andra detaljfrågor. Polisens föreskrifter om vapen finns på följande länk (skriv sökord ”vapen”)

JAKTLAGEN
Jaktlagen beslutas av Riksdagen och är det övergripande regelverket kring hur jakt får bedrivas i Sverige. Bland annat regleras här hur jakträtten ser ut och grundläggande regler för hur jakten ska bedrivas. Jaktlagen hittar du här.

JAKTFÖRORDNINGEN
Jaktförordningen beslutas av Regeringen och är mer detaljrik än jaktlagen. I Jaktförordningen finns till exempel skyddsjaktsbestämmelser, regler om vilka vapen som får användas, hur hundar får användas och alla jakttider. Jaktförordningen hittar du här.

VAPENLAGEN
Vapenlagen beslutas av Riksdagen och är det övergripande regelverket för hur vapen får se ut och användas i Sverige. Bland annat regleras här hur tillstånd för att inneha och låna vapen ges och återkallas samt hur vapen ska förvaras. Vapenlagen hittar du här.

VAPENFÖRORDNINGEN
Vapenförordningen beslutas av Regeringen och är mer ingående än vapenlagen. Här regleras i princip samma frågor som i vapenlagen men mer detaljrikt. Vapenförordningen hittar du här.

ART- OCH HABITATDIREKTIVET
Art- och habitatdirektivet hittar du här.

FÅGELDIREKTIVET
Fågeldirektivet hittar du här.