JIS - Jägarnas Riksförbund

JIS

JIS - Jägarinnor i Sverige


Syftet med ”JIS” är att skapa ett nätverk och ett samarbete och förhoppningsvis ett livslångt nätverk och vänskaper för kvinnliga jägare eller personer som identifierar sig som kvinnor i Sverige.

www.jagarinnorisverige.se

 
Genom att medverka i projektet får man möjligheter att delta i olika aktiviteter som främst riktas mot kvinnor, för kvinnor. Jägarnas Riksförbund anordnar ett antal jakttillfällen där tanken är att dessa ska bestå av olika former av jakter såsom pyrsch- och drevjakt, åteljakt och grytjakt. Meningen med detta är att skapa jakttillfällen som kan både kan komplettera ett redan existerande jägarliv men även att skapa ett nätverk där man gemensamt kan hjälpas åt med att få komma ut i jägarlivet, kanske som nybliven jägarinna eller efter ett helt liv som jägarinna men en ny och större möjlighet att knyta kontakter.
De flesta av oss har olika områden som vi brinner för; älgjakten med älghund, drevjakter, grytjakt med terrier, harjakt med stövare, fågeljakt med hund och så vidare och det är inte alltid man har möjlighet att komma ut på annan jakt. Ju större nätverket blir desto fler kontakter skapas och fler jakttillfällen kommer förhoppningsvis att växa fram.

Utöver jakttillfällen så kommer JRF även att anordna olika typer och former av utbildningar och föreläsningar. Detta inkluderar såväl digitala föreläsningar som fysiska utbildningar. Exempel på digitala föreläsningar som kommer att erbjudas är eftersöksföreläsningar, vapenvårdsföreläsningar, matlagningsföreläsningar medan utbildningar som är planerade är jaktledarutbildning och viltundersökarutbildning. Ambitionen är att ni som ansluter er till nätverket även ska ges möjlighet att bidra till utvecklingen.

Förhoppningsvis stimulerar detta kvinnor att nätverka, skapa nya kontakter men förhoppningen är även att tillsammans kunna erbjuda bland annat nya kvinnliga jägare en väg ut i jägarlivet efter avslutad jägarexamen. Det enda du behöver göra är att bli medlem i Facebookgruppen ”JIS – Jägarinnor i Sverige” (och följa vår Instagramsida ”jis_jagarinnorisverige”, om du vill).

Är du intresserad av att engagera dig ytterligare i detta nya projekt så tveka inte på att höra av dig till mig, antingen via telefon eller e-post. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna inbjudan.

Att ansluta sig till nätverket kostar ingenting och kräver inte heller något medlemskap i Jägarnas Riksförbund. Även de utan jägarexamen men intresse av att lära sig hur det är att vara jägarinna är givetvis också välkomna.

Jag ser väldigt mycket fram emot att driva fram detta projektet tillsammans med er och hoppas att vi möts framöver.

Emma Olsson
Utbildningskoordinator och projektansvarig
Jägarnas Riksförbund
08-550 198 98
Emma.olsson@jagarnasriksforbund.se