Lokalt bestämmande - Jägarnas Riksförbund

Lokalt bestämmande

Sverige är ett avlångt land och det syns inte minst i jaktfrågorna. Från fjällens ripor och de stora skogarnas älgar till kustens sjöfåglar och södra Sveriges klövviltstäta marker skiljer sig både jaktformer och jakttraditioner enormt. Det är därför extra viktigt att de som är närmast och faktiskt berörs av viltet ges störst bestämmanderätt om hur viltet ska förvaltas och hur jakten ska bedrivas. Ju längre från den lokala expertisen besluten fattas desto större blir risken att de inte uppfattas som logiska och kloka av de som berörs av dem. Beslut som fattas så lokalt som möjligt i samförstånd med jägare och markägare är också beslut som efterlevs vilket är nyckeln till en lyckad förvaltning av viltet.

Jägarnas Riksförbund finns representerade både lokalt, regionalt och nationellt i Sverige och i EU och arbetar för att påverka beslutsfattarna innan beslut fattas. Tyvärr har många beslut fattats i EU sedan inträdet som har haft en stor negativ påverkan på den svenska jakten. Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet måste förändras och så många beslut som möjligt måste lämnas över till nationella myndigheter. När besluten väl fattas inom Sveriges gränser är det också viktigt att de fattas så nära medborgarna som möjligt.