FAQ Blyhagelförbudet - Jägarnas Riksförbund

FAQ Blyhagelförbudet

 

Kan jag skjuta stålhagel i min hagelbössa?

Det beror på vad du har för hagelvapen, på vissa hagelvapen finns en symbol med en fransk lilja. Denna märkning visar att vapnet klarar av att skjuta stålhagel.

Saknar vapnet denna märkning får du vända dig till en sakkunnig vapensmed som kan kontrolltrycka ditt hagelvapen för att veta huruvida det är godkänt för stålhagel eller ej.

 

Är det våtmark bara när det står vatten där eller året runt?

Definitionen av våtmark är väldigt vid, så det krävs inte att det står ytvatten året om. Enligt uttalade från nuvarande regering är det där sjöfåglar vistas. Men i dagsläget vet vi inte helt säkert vart gränsen kommer att dras. För att medborgarna ska kunna uppfylla regelverket måste svenska myndigheter komma med en tydlig definition så att ingen riskerar att göra fel omedvetet.

 

Finns det undantag i förbudet för, jägarexamensprov, jaktstig, olympiskt skytte, eftersök?

Nej i detta förbud finns inga undantag, så sker någon av dessa aktiviteter med blyhagel inom 100 meter från våtmark kommer det vara förbjudet.

 

Får jag förvara och transportera blyhagel?

Så länge du har rätt enligt vapenlagen att inneha ammunitionen så får du förvara den. Däremot så får du inte inom 100 meter från våtmark vistas med blyhagel i syfte att skjuta med den. Här kommer den omvända bevisbördan in i bilden, om du ertappas i våtmarksområdet med blyhagel måste du kunna bevisa din oskuld.

 

Vad blir det för straff om jag bryter mot förbudet?

I dagsläget vet vi inte vilken påföljd ett brott mot förbudet kommer ge, vi får invänta vad praxis blir.

 

Vad är anledningen till förbudet?

Grunden till förbudet är missuppfattningen att bly i ammunition är negativt för miljön. Det finns tydliga bevis för att blyhagel som ligger i grunt vatten kan plockas upp av andfåglar, och att det kan leda till blyförgiftning. Det är också skälet till det blyhagelförbud som redan finns i Sverige vid jakt i våtmark. Att gå från det förbudet mot ett än mer inskränkande regelverk saknar dock grund och relevans och bygger endast på en uppfattning att bly är skadligt för miljön.


Se filmen när Jägarnas Riksförbunds skyttekoordinator Oskar Fredrik Jonsson blir intervjuad av Niklas Hyland om de nya reglerna angående blyhagelförbudet som träder i kraft 16 februari 2023.