Vapen och ammunition - Jägarnas Riksförbund

Vapen och ammunition

Vapen är något centralt för alla jägare. Förutom att vara ett redskap som möjliggör jakten finns det många som av olika sentimentala skäl fäster sig lite extra vid sina gevär. Dessutom finns det jägare som tycker att vapen och ammunition är så intressant att de väljer att göra vapen och ammunition till ett intresse i intresset. Oavsett om det handlar om ett särpräglat intresse eller en mer generell inställning till jaktvapen är det viktigt att det finns vapenlagar som är anpassade efter dagens förutsättningar. Från 1 juli 2022 blir ljuddämpare tillståndsbefriade, vilket är en förändring som Jägarnas Riksförbund arbetat länge för och som kommer förbättra situationen avsevärt för landets lagliga vapenägare. Jägarnas Riksförbund driver vidare andra viktiga frågor såsom utökning av vapengarderobens storlek och vapenhandlares möjligheter att enkelt byta vapen åt vapenägare.

Att bly är giftigt är inte någon hemlighet. Därför kan det finnas en anledning att se över allt användande och spridande av bly i samhället. Bly i jakt- och övningsammunition är dock inte ett stort problem, vare sig för människors hälsa eller av andra anledningar. Än så länge finns det inget fullgott alternativ till bly i ammunition. Antingen är den dödande effekten försämrad eller så är den alternativa ammunitionen gjord av material som också är hälsofarligt. Jägaren och skytten ska alltså göra en avvägning vid varje enskild situation för att alltid använda ammunition som är lämplig för ändamålet.