Värdegrund - Jägarnas Riksförbund

Värdegrund

 

Vi förenklar jakten för jägarna

Jägarnas Riksförbund (JRF) är en ideell organisation som verkar inom jakt och viltvård. Med visionen Vi förenklar jakten för jägarna verkar vi för att medlemmarna och Sveriges jägare får en jakt som är så enkel, rolig och bra som möjligt. Att vi har en värdegrund som genomsyrar hela organisationen är viktigt och att den ger ett stöd och guide till hur vi inom Jägarnas Riksförbund uppför oss och vad vi står för. Detta gäller oavsett funktion eller roll inom organisationen.

 

Ansvar, frivillighet och samarbete

Jägarnas Riksförbund jobbar efter våra ledord, Ansvar, Frivillighet och Samarbete. Dessa är direkt fungerande i hur vi agerar, verkar och uppför oss. Vi tar ansvar för viltförvaltningen såväl som att vi tar ansvar för hur vi uppföra oss och att vi är en bra förbild för jägare såväl som mot övriga samhället. Vi verkar för frivillighet och inte tvång och genom frivilligt samarbete jägare emellan, mellan jägare och markägare men även att vi samarbetar när det gäller hur vi verkar för respekt och hur vi behandlar varandra inom organisationen såväl som mot övriga samhället. Inom Jägarnas Riksförbund får inte diskriminering eller särbehandling ske på grund av kön, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, funktionsnedsättning eller politisk åskådning.

 

Verka för Jägarnas Riksförbund

Det är viktigt att inte missbruka sin roll eller position inom Jägarnas Riksförbund. När du representerar Jägarnas Riksförbund är det viktigt att du är opartisk och neutral utifrån t ex politiska eller religiösa åskådningar. Jägarnas Riksförbund accepterar inte att du är aktiv i sammanhang eller organisationer som motarbetar, motverkar eller skadar Jägarnas Riksförbund. Du får inte propagera för andra konkurrerande organisationer eller företag.

 

Kommunikation

När vi kommunicerar är det viktigt att tänka på hur vi uttrycker oss. Det är lätt att missuppfattas eller framstå som otrevlig. Oavsett om det är telefon, mail, sms, sociala medier etc. så är det viktigt att tänka på att använda en vänlig ton och hur man använder versaler, understruken eller fet text. På så sätt kan dessa missuppfattningar minimeras.

 

Tryggt och roligt inom Jägarnas Riksförbund

Inom Jägarnas Riksförbund accepteras inte trakasserier eller kränkningar i någon form. Det är viktigt att tänka på tonläge, inte skrika, inte gå till personangrepp, tänka på jargong och samtalsklimat. Hos Jägarnas Riksförbund skall det vara en trygg och säker miljö.

För dig som representant gäller god uppförandekod under aktiviteter som anordnas av Jägarnas Riksförbund.