Lilla RM - Jägarnas Riksförbund

Lilla RM

Dessa regler skall ses som flexibla vad gäller ingående grenar, vilka givetvis anpassas till arrangörens möjligheter till genomförande. För genomförandet av Lilla RM bör arrangerande distrikts- och avdelningsungdomsledare anlitas.

Tid för genomförande

Lilla RM hålls i samband med förbundets ordinarie Riksmästerskap.

Anmälan

Görs mellan kl: 08.00 och 10.00 vid ordinarie RM:s första tävlingsdag. Anmälan sker till för Lilla RM utsedd ansvarig funktionär.
 

Deltagare

Pojkar och flickor t.o.m. 16 år vilka tävlar mot varandra.

Genomförande

Med luftgevär
2 serier om vardera 5 skott mot s.k. fallmål. 10 poäng per fälld figur. Max: 100 poäng.

Med kaliber 22
2 serier om vardera 4 skott mot 10 ringad grisfigur på viltmålsbana 50 m.
Första serien mot stående figur, andra serien mot löpande figur. Max: 80 poäng.

Särskiljning

De två grenarnas poäng slås ihop och tävlande med högsta totalpoängen vinner Lilla RM, näst högsta blir tvåa o.s.v.
Om två eller fler skyttar hamnar på samma totalpoäng skall i första hand löpande serien och i andra hand stående serien i kaliber 22 skyttet användas som särskiljning. Skulle skyttar på de tre första platserna ändå inte kunna skiljas åt sker särskjutning mot löpande gris.

Priser

Minnespris utdelas till samtliga deltagare samt medaljer till de tre främsta skyttarna.