Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Enklare att jaga med nya regler från och med 1:a augusti.

Den 1 augusti träder Naturvårdsverkets nya föreskrifter i kraft. Några av förenklingarna är till exempel att rådjur framöver får jagas med slug, säl får jagas med kulgevär klass 2 och

att hjort, om den får jagas under hela dygnet (till exempel efter skyddsjaktbeslut) får jagas med hjälp av lampa, mörkersikte eller termiskt sikte (termiskt sikte dock endast i öppen terräng, vid åtelplats eller annan känd skjutplats).

En annan stor förändring är att Naturvårdsverket tar bort formuleringar om vapens utseende eller ursprung, där det tidigare funnits begränsningar som kraftigt försvårat för jägarna.

Numera begränsas jaktvapen i huvudsak av magasinskapacitet och piplängd. Eftersom det är Polismyndigheten som beviljar licenser återstår det att se hur de hanterar de nya föreskrifterna. För Jägarnas Riksförbund är det självklart att det är Naturvårdsverket som är expertmyndigheten gällande vapens lämplighet vid jakt och deras ord ska gälla. Förbundet kommer bevaka frågan framöver för att säkerställa att de nya reglerna faktiskt tillåts gälla vid licensansökningar framöver. 

Det finns flera förändringar i föreskrifterna och förbundet kommer under hösten bjuda in medlemmarna till ett digitalt informationsmöte där frågan kommer kunna diskuteras mer ingående.