Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Vi är inte problemet!

Jägarnas Riksförbund anser att vapenutredningen skjuter helt förbi målet och nu är det dags för våra politiker att bekänna färg.

När en utredning om vapen presenteras ligger det nära till hands att plocka fram klyschor som ”skjuter sig i foten” eller ”missar målet” om den inte uppfyller kraven. Vi väljer i stället att konstatera att utredaren har tagit avstamp i fullständigt felaktiga premisser och att regeringen nu måste ladda om för att visa att inte jägare och skyttars vapen är måltavlor i det politiska spelet.

En av de grundläggande förutsättningarna inför utredningen var att förenkla för och öka möjligheterna för jägare och skyttar att bedriva jakt och skytte. Det motiveras med att jakt och skytte är samhällsnyttiga funktioner och att behovet av utökad jakt och skytte är stort. En av grundpremisserna är också välkänd – legala vapen förekommer inte vid det ökande skjutvapenvåld som numera präglar samhället, gängvåldet.

Utredaren tar dock avstamp i något helt annat när han hela tiden återvänder till behovet av strikta och hårda regler och kontrollorgan för legala vapenägare. Det är mot den förutsättningen som utredningen tidigt kör i diket och inte förmår ta sig upp på vägen igen. Vi vet att legala vapen i princip inte förekommer i kriminella miljöer eftersom det är så mycket enklare att få tag på illegala vapen. Sverige har redan nu en av Europas hårdaste regleringar och trots det ökar skjutvapenvåldet i Sverige men minskar i övriga Europa. Uppenbarligen är inte jägare och skyttars vapen ett samhällsproblem.

Vapenlagstiftningen ändras inte ofta och grunderna i dagens vapenlagstiftning är nästan 30 år gamla. Att inte agera kraftfullt nu för att möjliggöra för jägare och skyttar innebär en försutten chans som inte kommer komma åter på många år. Därför är det nu viktigt att åtgärderna som föreslås faktiskt fyller sin funktion och inte träffar fel.

Jägarnas Riksförbund kommer analysera och kommentera utredningen i detalj i samband med remitteringen och grundprincipen vi står för är glasklar. Åtgärder som avser legalt vapenägande påverkar inte de kriminella utan bara jägare och skyttar. Det är något som regeringen måste visa att de står bakom och inte låta utredningen göra jägare och skyttar till måltavlor när gängkriminaliteten ska bekämpas.

DU KAN ENKELT BLI MEDLEM HÄR!