Afrikansk Svinpest - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

Afrikansk Svinpest

AFRIKANSK SVINPEST

Jordbruksverket har pekat ut Skåne, Blekinge, Halland och Sörmland som län med större risk att få in smittan. Vi vill självklart undvika att få in smittan i landet och hjälps vi åt är det större chans att vi lyckas.

Som jägare kan vi hjälpa till i det förebyggande arbetet. Från myndighetshåll påtalar man vad vi som jägare kan göra:

- Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

- Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.

- Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.

- Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

I Skåne har vi börjat med dialogsamtal initierat av länsstyrelsen, dels för att diskutera förebyggande åtgärder dels för att ha en beredskap om vi skulle få ett utbrott. Just nu deltar förutom Jägarnas Riksförbund, så klart länsstyrelsen, Svenska Jägarförbundet, Lantbrukarnas Riksförbund, Jordägarförbundet och Skåne Blekinge svinproducenter.


Läs mer om Afrikansk Svinpest på vildsvindinfo.se