Trofébedömning - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

Trofébedömning

Har du fällt ett djur med fina horn eller betar av vildsvin som du tror kanske kan få en medalj?

Jägarnas Riksförbunds Stockholmsdistrikt förordnade hornbedömare utför bedömningar av alla klövviltsarter som förekommer i Sverige (förutom vitsvanshjort), även mufflonfår. Vidare kan du få kranier bedömt från de stora rovdjuren samt räv, grävling.

Några viktiga saker att tänka på om du vill få ditt horn eller betar bedömda är att:

* De flesta får inte vara monterade eller på annat sätt manipulerade. Undantag från denna regel är mufflonfår och älg som kan vara monterade på platta.

* Rådjur, kronhjort och dovhjort tjänar på att bedömas med hel skalle. Om du har tänkt dig attsåga i skallen är det alltså klokt att vänta tills efter bedömningen.

* Alla horn, betar och kranier måste torka en (1) månad efter kokningen. Det är dock klokt att   bedöma dem så nära inpå skottillfället som möjligt eftersom de fortsätter tappa i vikt och storlek även efter en (1) månad.

* Bedömning sker enligt CIC-normen (Conseil International de la Chasse et de la Conservation du Gibier).

Frågor och svar kring hornbedömning:

Hur länge ska man vänta innan man kan få sin trofé bedömd?

Ett horn eller betar måste enligt CICs regelverk torka en (1) månad (ny regel sedan september 2017) innan den kan bedömas. Det står här trofébedömaren fritt att neka en bedömning i det fall torktiden bedöms som ej tillräcklig.

Kan trofén vara monterad på sköld vid bedömning?

Nej, den måste vara åtskild från skölden. Undantag görs däremot av älg och mufflonfår i det fall de är monterade på sköld.

Fällhorn som har monterats på exempelvis pannben av plast, kan man få hornen bedömda?

Nej, fällhorn som monterats och bland annat skruvats fast bedöms inte.

Är just mina råbockshorn värda att bedöma?

Man får en grov uppskattning om en eventuell medaljs valör genom att väga hornet. I det fall hornet väger cirka 350 gram skulle det kunna vara brons och väger den cirka 400 gram skulle det kunna vara silver och vid en vikt om cirka 450 gram kan det vara guld.

Detta gäller då skallen har kapats genom ögonhålan och har näsbenet kvar.

Bedömer man även ett råbockshorn med hel skalle?

Ja, och oftast tjänar man på det vid bedömningen. När hornen bedöms med hel skalle så drar man av 90 gram av hornvikten. Oftast väger underdelen av skallen (exkl. underkäken) mellan 100-110 gram.

Vad gäller för andra viltarter förutom råbockshorn?

Det är nästan enbart råbockshornen som man kan beräkna poängvalören på genom att väga hornen. Andra viltarter mäts. För att till exempel vildsvinsbetar ska nå medaljvalör så krävs oftast en längd på underbetarna på minst 20 centimeter.

Pris

Nedanstående priser som gäller vad det avser bedömning av horn, betar eller kranier som ger medalj enligt Jägarnas Riksförbunds rekommendationer.

Dovhjort, älg, kronhjort och mufflon 400:-/horn.

Rådjur, vildsvin och kranium av exempelvis räv och grävling 300:-/horn, betar eller kranium.

För bedömning av Dovhjort, älg, kronhjort och mufflon som ej ger medalj tar de förordnade hornbedömarna ut halva priset av ovanstående rekommendationer, det vill säga 200:-/horn.

För bedömning av Rådjur, vildsvin och kranium av exempelvis räv och grävling som ej ger medalj tar de förordnade hornbedömarna ut halva priset av ovanstående rekommendationer, det vill säga 150:-/trofé.

Kontaktuppgifter till förordnade hornbedömare i Jägarnas Riksförbunds Stockholmsdistrikt:

Anders Nilsson                                         Klas Lindström

Tel. 070-687 76 55                                   Tel. 073-535 31 44