Västmanland

Västmanland

Kallelse till årsmöte 2020

Distrikt 19 kallar till årsmöte genom styrelse och valberedning den 8 augusti 2020 klockan 14.00
Plats: Lersätersgården Kolsva

På grund av smittorisken har vi möjlighet att vara ute och vi har en samlingslokal som rymmer 100 personer.
Representant från förbundet kommer att leda mötet.

Om omständigheterna medger kommer förbundets ordförande Solveig Larsson att delta.
VI VILL INFORMERA OM ATT DISTRIKTET HAR EN FACEBOOK SIDA. www.facebook.com/jagarnasriksforbund/distrikt19
Vi kommer att anordna en skyttedag på Stockkumla jaktskyttebana den 9 augusti.från klockan 12.00-17.00 

Dagordningen

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om stämmans behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordningen
5.  Val av
  1. Mötesordförande
2. Mötessekreterare
3. Val av 2 justerare tillika rösträknare
6. Behandling av styrelsens verksamhet och ekonomiska berättelse för verksamhetsåret 2019
7. Beslut av ansvarsfrihet
8.  Val av:
  Ordförande för distriktet 2 år
Val av 3 ledamöter 2 st på 2 år 1 st på 1år. Kvarstår gör Magnus Frödell och Göran Eriksson
Val av revisorer 3 st
Val av rev. sup 1 st
Val av valberedning 3 st
14. Mötets avslutande

 

Information älgjakt 2019-2020

Här hittar du information om jakttider, fällavgifter och hur du slutrapporterar. Du hittar även information om hur du ansöker om att registrera ett licensområde eller älgskötselområde.

Läs mer här

 

Skytte 

För mer skytte klicka här

 

Vi söker eftersöksutbildare!

Distriktet söker 2 stycken eftersöksjägare med brinnande intresse för att lära ut eftersök.
Är du intresserad? Kontakta Conny Johansson på telefon 070-606 95 77.

 

 

 

 

 

 

  • Utbildning

    Viltspårkurs

    2019-10-05, Västmanland

    JRF Västmanland anordnar en grundkurs i viltspår. Syftet med kursen är att ge deltagarna en grund i hur viltspår går till, hur man bäst tränar sin hund och hur man lägger bra träningsspår till sig själv och till varandra. Möjlighet att starta sin hund på officiellt spår kommer ges i anslutning till kursen.

    Läs mer här

Fler nyheter