Ungdom - Jägarnas Riksförbund

Ungdom

Fadderjakt

Jägarnas Riksförbund Västmanland har tillgång till 250 ha mark där barn och ungdomar har möjlighet att följa med på fadderjakt. På marken har vi möjlighet att jaga rådjur, gris, grävling och räv. 

Vid intresse, kontakta Michael Natanaelsson, 070-766 82 59.