Kontakt - Jägarnas Riksförbund

Välj distriktsavdelning

Kontakt

Distriktskansli

Adress:
JRF glimmingen 153
451 92 Uddevalla

Telefon och kontorstid:

070-56 61 168
09.00 – 13.00 (må-fre)

Kontaktpersoner JRF Distrikt 14 V-G Kansliet på Glimmingen
Ronny Johansson
Stefan Forsberg

Övriga tider:
Ronny Johansson, 070-55 62 196, jrf.glimmingen@telia.com
Stefan Forsberg, 070-57 22 050, jrf.glimmingen@telia.com

 

Styrelse 2017

Ordförande
Klas Johansson, 070-937 69 51, kla109@live.com

Vice Ordförand
Andreas Wedberg, 070-294 46 05, sm6tfa@gmail.com

 Kassör
Börje Alm, 070-439 56 20, borjeahlm@hotmail.se

Ledamöter
Mikael Olsson, 073-977 81 26, jagaremicke@hotmail.com 
Bengt Johansson, 073-634 72 66, bengt.fhv.nr5@telia.com
Bo Idunger, 070-312 11 48, bosse.idunger@gmail.com
Stig Kjellman, 070-590 41 46, skjellman@live.se

Suppleanter
Magnus Carlsson, 070-741 11 70, e.m.carlsson@live.se
Peter Karlsson, 070-537 81 87, peter.anga@home.se
Enar Viktorsson, 070-632 22 93
Håkan Svensson, 070-561 16 20, hakan@skaralammslakteri.se
Göran Olofsson, 070-511 95 65, akeforsvik@gmail.com
Per Jenssen, 070-757 56 74, per@hemma.tk

Revisorer
Jan Reimer, 070-665 70 04, jannereimer@yahoo.se
Hasse Antonsson, 070-699 18 17, hasseantonsson@telia.com

Revisorsuppleant
Göran Samson, 070-415 56 21, goran.samson@gmail.com

Valberedning
Michael Josefsson, 073-542 79 23, michael.josefsson@hotmail.com
Richard Nilsson, 073-406 34 44, rickard.nilsson@midroc.se
Jan Karlsson, 070-377 17 55, jan.karlsson@marine.gu.se