Ja till viltvårdsområden – utan tvång - Jägarnas Riksförbund

Ja till viltvårdsområden – utan tvång

Viltvårdsområden är i många fall en förutsättning för att jakt ska kunna bedrivas i stora delar av Sverige. Framförallt i de norra delarna, där vilttätheterna är lägre, är stora och sammanhängande marker något som möjliggör jakt efter både älg och småvilt. Där är det viktigt att markägare och jägare samarbetar så att jakten blir både meningsfull och rolig. Ofta sker samarbetet inom viltvårdsområden. Tyvärr bygger lagen om viltvårdsområden på tvång vilket gör att flera markägare kan gå samman och tvinga med angränsande markägare mot deras vilja – enbart genom att nyttja sin storlek. Något som Naturvårdsverket i en utredning till Regeringen har visat bryter mot grundlagen, men ändå föreslås tvånget bli kvar.

Jägarnas Riksförbund är för viltvårdsområden. Att jägare och markägare samarbetar inom jakten för att skapa mer nytta för varandra är faktiskt en av grundbultarna i Jägarnas Riksförbunds ideologi. Vi kan däremot inte acceptera att enstaka markägare tvingas upplåta sin mark till ett viltvårdsområde mot sin vilja. Lösningen är därför enkel. Antingen upplöses lagen om viltvårdsområden så att de områden som nu finns kan fortsätta på frivillig basis eller så ändras lagen så att tvångsparagraferna tas bort. 

Vill du att någon verkar för mindre tvång inom jakten i Sverige, någon som jobbar för förenklingar av vapenregler för jägare och många andra viktiga jaktfrågor? Stöd vårt arbete genom att bli medlem hos oss. Du kan få Sveriges bästa jakttidning Jakt & Jägare, en skräddarsydd jägarförsäkring och ta del av våra övriga medlemsförmåner.

Läs mer om medlemskapet och bli medlem direkt.