Skåne län

Välj distriktsavdelning

Skåne län

Jakt- och tältläger

Tisdag 4 augusti – torsdag 6 augusti
Om du är intresserad av friluftsliv och jaktskytte är detta ett läger för dig. Vi åker på tältläger med jakt- och naturtema i Örkelljungas djupa skogar. Tillsammans lär vi oss mer om allemansrätten och hur man kan övernatta och laga mat i skog och mark. Vi lär oss säker vapenhantering innan vi provar skytte med luftgevär, hagelgevär och kulgevär på skjutbana. Aktiviteten är drogfri.

Vi reserverar oss för ev förändringar som kan komma att behöva ske pga pågående Coronapandemi och vi följer och bevakar folkhälsomyndighetens anvisningar och råd.

Plats och tid: Örkelljungas Skyttecentrum kl 11:00.
Föranmälan: Anmälan sker till sos.j.sandberg2@gmail.com. Ange medlemsnummer när du Målsmans/god mans medgivande krävs om du är under 18 år. Vid anmälan får du besked om bekräftad plats och packlista.
Ålder: 14-19 år.

Mer info: Sven-Olof Sandberg, 0709-542890, sos.j.sandberg2@gmail.com
Arrangör: Jägarnas Riksförbund distrikt Skåne och Ung Fritid – Klippans Kommun

Påminnelse om rapportering av jaktresultat


På uppmaning av älgförvaltningen påminner länsstyrelsen om att fälld älg ska rapporteras senast inom två veckor efter det att djuret fälldes. En löpande rapportering är viktig för att älgförvaltningen ska kunna följa upp resultat under pågående jaktsäsong.

Anmälan om fälld älg

Enligt 5a § jaktförordningen (1987:905) ska fälld älg rapporteras till länsstyrelsen inom två veckor efter att den har fällts.

Rapportering av fälld älg sker till länsstyrelsen antingen direkt på Älgdata (www.algdata.se)
 eller via ett av rapporteringssystemen nedan.

Följande rapporteringssystem finns tillgängliga utöver Älgdata:

-    Viltdata (www.viltdata.se)
 Jaktrapport (www.jaktrapport.se)

Anmälan om fälld älg ska enligt 5c § jaktförordningen innehålla uppgifter om:

Jaktområdets registreringsnummer (registreras automatiskt genom inloggningen)
 Datum då djuret fälldes,
Djurets kön, samt om det var en årskalv

Rapportering av älgobs

 Rapportering av älgobs kan göras i Viltdata eller Jaktrapport. Det går inte att rapportera älgobs direkt i Älgdata. Oavsett i vilket system man rapporterar ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning samt vidarebefordran av data till Älgdata.


Fler nyheter

Kalender

Klövviltskväll

14 maj 2020, Malmö Jägarklubb - Skåne län • Jakt

På följande datum kommer vi att hålla våra klövviltskvällar för dig som vill vara med och jaga klövvilt på av klubben disponerade marker. Datum är satta till den 14 maj och 6 augusti mellan kl. 18.30 – 21.00. Platsen är Stora Paviljongen på Spillepengen. Anmälan sker till utbildningsansvarig påsune71sonesson@hotmail.com

Klövviltskväll

6 augusti 2020, Malmö Jägarklubb - Skåne län • Jakt

På följande datum kommer vi att hålla våra klövviltskvällar för dig som vill vara med och jaga klövvilt på av klubben disponerade marker. Datum är satta till den 14 maj och 6 augusti mellan kl. 18.30 – 21.00. Platsen är Stora Paviljongen på Spillepengen. Anmälan sker till utbildningsansvarig påsune71sonesson@hotmail.com

Fler kalenderposter