Skåne län

Välj distriktsavdelning

Skåne län

Årsmöte 2021

Skånedsitriktet håller sin årsstämma den 16 mars 2021 kl: 19.00 stämman kommer (om inte förhållandena ändras) att hållas digitalt via verktyget Zoom. Sedvanliga årsmötesförhandlingar, men tyvärr i år blir det inget smörgådbord. 

Valda ombud utses genom avdelningarnas försorg, övriga medlemmar är välkomna att närvara. OBS ni måste anmäla er och skicka oss er mailadress så kommer vi att skicka er inloggningsuppgifter  ca 1 vecka före mötet. Valda ombud anmäls via avdelningen.

Följ gärna hemsidan kanske det dyker upp nått tillägg i programmet.

 

Välkomna

Jägarnas Riksförbund

Distrikt Skåne

Kontakt:

Mail: skane@jagarnasriksforbund.se

Tel: 0709 542890

 

Brunstobs kronvilt

Hjälp till att inventera kronvilt under brunsten. Är du jägare eller markägare inom licensområdet för kronvilt så kan du delta i inventeringen.

Läs mer här: https://www.lansstyrelsen.se/skane/djur/jakt-och-vilt/kronhjortsjakt.html

Påminnelse om rapportering av jaktresultat

På uppmaning av älgförvaltningen påminner länsstyrelsen om att fälld älg ska rapporteras senast inom två veckor efter det att djuret fälldes. En löpande rapportering är viktig för att älgförvaltningen ska kunna följa upp resultat under pågående jaktsäsong.

Anmälan om fälld älg

Enligt 5a § jaktförordningen (1987:905) ska fälld älg rapporteras till länsstyrelsen inom två veckor efter att den har fällts.

Rapportering av fälld älg sker till länsstyrelsen antingen direkt på Älgdata (www.algdata.se)
 eller via ett av rapporteringssystemen nedan.

Följande rapporteringssystem finns tillgängliga utöver Älgdata:

-    Viltdata (www.viltdata.se)
 Jaktrapport (www.jaktrapport.se)

Anmälan om fälld älg ska enligt 5c § jaktförordningen innehålla uppgifter om:

Jaktområdets registreringsnummer (registreras automatiskt genom inloggningen)
 Datum då djuret fälldes,
Djurets kön, samt om det var en årskalv

Rapportering av älgobs

 Rapportering av älgobs kan göras i Viltdata eller Jaktrapport. Det går inte att rapportera älgobs direkt i Älgdata. Oavsett i vilket system man rapporterar ansvarar Jägareförbundet för insamling, kvalitetsgranskning samt vidarebefordran av data till Älgdata.


Fler nyheter

Kalender

Årsmöte

16 mars 2021, Skåne län • Distriktsårsstämma

Skånedsitriktet håller sin årsstämma den 16 mars 2021 kl 19.00 stämman kommer (om inte förhållandena ändras) att hållas digitalt via verktyget Zoom

Fler kalenderposter