Skåne län

Välj distriktsavdelning

Skåne län

Välkommen till distrikt Skåne

Distrikt Skåne består av tre avdelningar som tillsammans har 2 800 medlemmar.

Distriktet är representerat i olika samrådsgrupper såsom viltförvaltningsdelegationen, klövviltsutskottet, älgförvaltningsgrupperna, det regionala viltolycksrådet som är en del av Nationella viltolycksrådet (NVR) samt i projektet vild och bortskämd. Under ett normalt år (utan pandemi) genomförs det ungdomsläger, utbildningar i olika former där jägarexamenskurser utgör en stor del och hundaktiviteter. Även skytte är en stor del av verksamheten. Medlemmarna bidrar aktivt till den praktiska viltvården i länet. 

Varg i Skåne 

Med anledning av situationen som uppstått med vargetableringar på flera ställen i Skåne vill Jägarnas Riksförbund informera om § 28 och ge några tips kring hur jägarna kan agera för att bibehålla möjligheterna att jaga och öka chanserna att få till stånd skydds- eller licensjakter i Skåne.

Jaktförordningen § 28

Paragrafen i Jaktförordningen, som normalt omnämns bara som ”§ 28”, ger möjlighet för alla och envar att skydda tamdjur om de riskerar att utsättas för angrepp från något av rovdjuren varg, järv, lo eller björn. Paragrafen gör ingen skillnad mellan olika tamdjur utan omfattar såväl hundar som katter, kor, häst och får. Det är viktigt att komma ihåg att det inte måste vara djurets ägare som agerar. Djurets ägare behöver inte ens ha gett sitt formella medgivande till skottet, utan det räcker att man kan anta att djurets ägare hade gett medgivande om möjlighet till det hade funnits.

§ 28 får användas antingen under pågående angrepp eller om ett angrepp är omedelbart förestående. Den får även användas efter ett angrepp om det kan finnas skälig anledning att tro att ytterligare angrepp ska ske eller om ett rovdjur befinner sig inom inhägnat område avsett för skötsel av tamdjuret och det finns skälig anledning att befara angrepp. Innan rovdjuret dödas måste man försöka skrämma bort det eller på annat sätt avbryta angreppet, och om det inte fungerar får rovdjuret dödas.

 

Här kommer några punkter som kan vara bra att tänka på om en situation där § 28 måste användas uppstår

* Även om det inte finns ett formellt krav att skjuta skrämselskott är det alltid att föredra. Om djuret inte avbryter angrepp av ett skrämselskott kan rovdjuret dödas.

* Gör gärna upp i jaktlagen hur ni ska agera om någon ser varg i jaktområdet. Till exempel genom att jakten bryts och jägarna hjälps åt att försöka koppla upp eventuella lösa hundar.

* Om du tvingas skjuta ett rovdjur med stöd av § 28 ska du kontakta Länsstyrelsen direkt. I övrigt ska du inte hantera det döda djuret och heller inte plocka upp till exempel tomhylsor. Om du följt reglerna för § 28 kommer Länsstyrelsen inspektera platsen och konstatera att inget brott har begåtts.


Lite övrigt kring jakt i Skåne

Skåne är ett vilttätt län och det är viktigt att jakten kan fortgå trots vargetablering. Om jakten inte kan bedrivas med löshund är det ändå viktigt med många jägare i skogen och det går till exempel att jaga genom tryckjakt eller klappjakt och naturligtvis genom smyg- och vakjakt. Vi vet också att jägarna ofta är de första som noterar förändringar i naturen och det var tack vare en jägare som vi fick veta att vargarna i Skåne hade fått valpar. Var inte rädd för att ta diskussionen med markägare och markägarorganisationer om vargetableringen minskar möjligheten att förvalta vilt. Förutom att det är svårt att använda löshund leder ofta vargförekomst till att viltet flockar sig och helt plötsligt kan det finnas extremt mycket vilt på vissa områden och vara i princip tomt på andra.

Om ni stöter på oskygga vargar eller upplever obehagliga situationer som att vargar förföljer hundar eller liknande är det viktigt att dessa incidenter anmäls till Länsstyrelsen. Om möjligt är det alltid bra att filma eller fotografera för at dokumentera händelsen. Flera sådana händelser kan lägga grunden för framtida skydds- eller licensjakter men bara om de dokumenteras.

För er som går trafikeftersök kan det hända att det inte går att släppa hund för hundens säkerhet inte kan garanteras. Om ni gör sådana bedömningar är det viktigt att det noteras i händelserapporten så att det framgår att skälet till att löshund inte används är på grund av risken för vargangrepp.
Sätt gärna ihop SMS-listor eller liknande där ni informerar kringliggande jaktlag om vargobservationer. Det kan vara skillnaden mellan en trevlig jaktdag eller en förlorad 4-bent jaktkamrat om man har anledning att misstänka att det finns varg i närheten just för tillfället. Kom dock ihåg att vargar flyttar sig långt och snabbt och en skog som är vargtom ena dagen kan ha hela flocken i sig nästa dag.

 

Nya jaktmarker

Till vår verksamhet söker vi nu efter jaktmarker eller samarbete med markägare om jaktmarker. Ändamålet är i första hand att bättre kunna ta hand om och utbilda jägare samt erbjuda ungdomarna möjligheter att vara med på uppsikts- och utbildningsjakter
Även viltvården är en viktig del för oss och att då kunna visa och utbilda våra medlemmar i bra och aktiv viltvård anpassad efter markens möjligheter.

Kontakt
Mail: skane@jagarnasriksforbund.se
Ordförande Sven-Olof Sandberg
Tel: 070 - 954 28 90
 

Fler nyheter

Kalender

Medlemsmöte

7 december 2022, Skåne län • Övrig aktivitet

Välkommen på medlemsmöte Den 7 december klockan 18:30 blir det ett medlemsmöte om vargläget i syd.

Avdelningsårsstämma

1 februari 2023, Nordvästra Skåne - Skåne län • Avdelningsårsstämma

Välkommen på avdelningsårsstämma för avdelning Nordvästra Skåne

Årsstämma

2 februari 2023, Malmö Jägarklubb - Skåne län • Avdelningsårsstämma

Härmed kallas Du till årsstämma för Malmö Jägarklubb.

Årsstämma

16 mars 2023, Skåne län • Distriktsårsstämma

Distriktsstämma för Skånedistriktet

Fler kalenderposter