Malmö Jägarklubb
« Tillbaka till distriktet

Malmö Jägarklubb

 

Malmö Jägarklubb

Malmö Jägarklubb, MJK, har funnits sedan 1969, och är en klubb av jägare för jägare. Klubbens främsta syfte är att erbjuda marklösa jägare bra möjligheter till jakt i sydvästra Skåne. Klubben, som har 1242 medlemmar (Jan 2016), är en lokalavdelning till Jägarnas Riksförbund.


Vi bedriver idag verksamhet i tre ben:
Jakt – Där vi idag har tillgång till ett antal fina jaktmarker.
Skytte – MJK driver Husie hagelbana.
Utbildning – MJK strävar efter att erbjuda ett utbud av kurser, så som jägarexamen, spårningskurser mm.

Utöver det erbjuder klubben Jägarexamensprov. Klubben har ett antal duktiga provledare knutna till sig.

Medlem i klubben blir du genom att bli medlem i Jägarnas Riksförbund. Ange att du vill tillhöra lokalavdelningen Malmö Jägarklubb 26-03.

Vi söker ständigt nya engagerade medlemmar som kan bidra till verksamheten, så är du intresserad av att engagera dig? Tveka inte att höra av dig till styrelsen! Just nu försöker vi speciellt att bredda vårt kursutbud och söker kursledare för jägarexamen och ledare för andra intressanta jaktrelaterade kurser.

Vi använder oss i stor utsträckning av e-postutskick för att nå våra medlemmar med information. Registrera dig för våra utskick här »

Vi har även en egen sida på Facebook »

 

Årsmöte

Tid: Torsdag 2 februari kl. 19:00
Plats: 
Börringe Bygdegård

Härmed kallas Du till årsstämma för Malmö Jägarklubb.
 

Vi kommer att hålla sedvanliga stämmoförhandlingar enligt stadgarna. Mötet kommer att hållas fysiskt på Börringe Bygdegård. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet, dvs. senast den 18 januari. Motioner lämnas på enklaste sätt. 

Anmälan om deltagande till årsstämman görs på klubben@malmojagarklubb.com senast 7 dagar före stämman dvs. 26 januari 

Vid eventuella frågor kontakta ordförande Per-Håkan Holmqvist, 0705-469435, ordforande@malmojagarklubb.com
 

Varmt välkomna!
Styrelsen
 

Dagordning vid avdelningsårsstämma 

Reglerat i avdelningsstadgarna §11
 

1. Avdelningsstämmans öppnande.
2. Fastställande av röstlängd.
3. Stämmans behöriga utlysande.
4. Fastställande av dagordning. 

5. Val av ordförande, sekreterare, 2 justerare och 2 rösträknare för årsstämman.
6. Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7. Behandling av revisorernas berättelse.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning. 

9. Beslut angående ansvarsfrihet.
10. Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11. Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12. Beslut om reseersättningar och traktamenten vid arbete i viltvårdsavdelningens tjänst.
13. Val av ordförande till viltvårdsavdelningen.
14. Val av antal ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
15. Val av ordinarie ledamöter till viltvårdsavdelningens styrelse jämte suppleanter.
16. Val av revisorer jämte suppleanter.
17. Val av valberedning samt ordförande för valberedning.
18. Övriga val som årsstämman beslutar.
19. Val av ombud och ersättare till viltvårdsdistriktets årsstämma, enl. distriktsstadgan § 9.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
22. Övrig information.
23. Stämmans avslutning. 

 

Fler nyheter

Kalender

Årsstämma

2 februari 2023, Malmö Jägarklubb - Skåne län • Avdelningsårsstämma

Härmed kallas Du till årsstämma för Malmö Jägarklubb.

Fler kalenderposter