Jägarexamen - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Malmö Jägarklubb

Jägarexamen

Denna information riktar sig till dig som vill delta på Malmö Jägarklubbs, MJKs, jägarexamen.

Informationsträff

Ofta håller klubben en informationsträff före kursstart. Syftet med träffen är att informera dig som ny elev om kursen samt ge tillfälle att få svar på frågor. Att delta på informationsträffen är givetvis kostnadsfritt. Vid informationsträffen har du möjlighet att anmäla dig till kommande jägarexamenskurser.

Vad är Jägarexamen?

Jägarexamen är en utbildning där eleverna får kunskaper om jakt, djur och natur. Syftet med jägarexamen är bland annat att garantera att jägarkåren har nödvändiga kunskaper för jakt och viltvård. Det krävs dessutom, sedan 1985, för att du ska för att få vapenlicens för jaktvapen.

Delar i utbildningen inkluderar bland annat artkännedom, viltvård, vapenkännedom, skytte och jaktlagstiftning.

En komplett jägarexamen består av ett teoretiskt prov och tre praktiska prov; hagelgevärsprov, grundprov kulgevär och högviltprov kulgevär.

Dock behöver inte alla momeneten göras för att få jägarexamen. Avser man tex bara jaga med hagel räcker det med att man klarar teorin och hagelgevärsprovet.
För licens för kulvapen klass 2, 3 och 4 krävs att man klarat det teoretiska provet och grundprov kulgevär, för kulvapen klass 1 krävs dessutom avklarat högviltprov kulgevär.

Jägarexamen ger dock inte rätt att bedriva jakt, utan för detta erfordras jaktkort och jakträtt, samt rätt att använda jaktvapen.

Vem kan då få ta jägarexamen?
Kraven för att få jägarexamen är endast baserade på teoretiska och praktiska kunskaper. Vem som helst som besitter dessa kunskaper och kan visa dem i prov har rätt att få jägarexamen.

Prov och examination av jägarexamen organiseras av Naturvårdsverket genom jägarförbunden.

Kursupplägg

Malmö Jägarklubb erbjuder en jägarexamenskurs som genomförs i en teoretisk del och en praktisk del under ett antal veckor. Klubben tillhandahåller idag inte snabbkurser då vi inte anser att det ger tillräckliga kunskaper.

Teori

Den teoretiska delen av utbildningen skall ge dig tillräckliga kunskaper för att du ska kunna fungera som jägare.Du skall bland annat kunna känna igen det vilt du avser fälla och avgöra om du har ett tillräckligt bra läge att fälla det. Teorikursen består av ca 10 träffar, under 10 veckor, med en kursledare, vid vilka ni kommer att gå igenom alla vässentliga avsnitt, så som artkännedom, viltvård, vapenkännedom och jaktlagstiftning.

Praktik

De praktiska momenten är inriktade på övningskytte både för kula och hagel. MJK kommer att anordna ett antal övningsskjutningstillfällen, med instruktör, lånevapen mm, för att du som elev skall kunna bli tillräckligt skicklig för att få jaga. Övningsskjutning kan också genomföras på egen hand då både Husiebanan och Malmö Jaktskyttecenter kan erbjuda lånevapen.

Prov

Efter utbildningen kommer MJK att erbjuda provtillfällen, både teoretiska och praktiska. Provet hålls av en provledare med förordnande av polisen. 

Det teoretiska provet är av flervalstyp med 70 frågor. Minst 60 skall vara rätt för att fågodkänt.

De praktiska proven består av:

  • Hagelgevärsprov
  • Grundprov kulgevär
  • Högviltprov kulgevär

I hagelgevärsprovet samt i första kulgevärsprovet finns särskilda säkerhetsmoment som måste klaras för att få fortsätta genomföra resterande prov.

 

Kurslitteratur

Vi använder oss av Jägarnas Riksförbunds nya bok "Din väg till jägarexamen" av Dan Törnström. ISBN 978-91-574-8153-5.

Kursstarter

MJK erbjuder i dagsläget en kurs per år med startar i februari/mars med teori. Övningsskyttet inleds framåt vårkanten och hela kursen avslutas med prov innan sommaren.

Kostnad för jägarexamen

Följande kostnader är förknippade med att genomföra en komplett jägarexamen:
Kursavgift 3 490 kr (inkl. medlemskap)
Kurslitteratur 447 kr
Övningsskjutning*
Prov 1 000 kr för ett komplett prov

* Kostnaden för övningsskjutning varierar beroende på hur mycket du vill och behöver skjuta. Eventuella omprov ingår inte i priserna ovan.

Medlemskap i Jägarnas Riksförbund

MJK ser mer än gärna att du blir medlem i Jägarnas Riksförbund och därmed i Malmö Jägarklubb. Detta är dock inget krav för att få gå jägarexamensutbildningen med oss.

Ett medlemskap ger, förutom en bra jakttidning och försäkring, också billigare övningsskjutning på våra banor.
Du har genom medlemskapet rätt att jaga med MJK på någon av våra 4 jaktmarker runt Malmö.

Väljer du att bli medlem i samband med att du betalar din jägarexamen erbjuder MJK ett rabatterat medlemskap under första året. Priset är då 100 kr för första året, dvs du betalar in totalt 3 490 kr till klubben. (Observera att du betalar till rätt mottagare, till Malmö Jägarklubb)

Om du väljer att bli medlem senare sker betalning direkt till Jägarnas Riksförbund centralt. Läs mer om medlemskap hos Jägarnas Riksförbund här »

Anmälan

Anmälan till jägarexamensutbildningen görs antingen på informationsträffen eller till MJK via e-post utbildning@malmojagarklubb.com

Vi behöver följande information för att allt ska fungera:
Namn
Adress
Telefon
Födelsedag
E-mailadress

Betalningen, 3 490 kr (och du blir samtidigt medlem) sker till Malmö Jägarklubb på PG 438636-3.

Ange namn och födelsedag på inbetalningen så vi kan identifiera din betalning.

Ytterligare information

För ytterligare information om jägarexamen rekommenderas:

www.jagarnasriksforbund.se/jagarexamen.php
www.naturvardsverket.se/Var-natur/Jakt/

Givetvis är ni välkomna med frågor direkt till utbildningsansvarig eller styrelsen på:
utbildning@malmojagarklubb.com
klubben@malmojagarklubb.com

Välkommen till jägarexamen med Malmö Jägarklubb!