Jakt - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till Malmö Jägarklubb

Jakt

Jaktansvarig i Malmö Jägarklubb är Anders Larsson.
MJK erbjuder marklösa jägare tillgång till utmärkta och varierade jakter i södra Skåne.

Alla som uppfyller följand krav för jakt är välkomna på våra jakter:

  • Deltagit i klövviltskvällen
  • Medlem i Jägarnas Riksförbund
  • Svensk jägarexamen eller motsvarande
  • Betalt statligt jaktkort
  • Vapenlicens för aktuellt vapen
  • Minst bronsmärke på älgbana, vid kuljakt
  • Minst 6 serier vid totalt minst 3 tillfällen med minst 3 serier med minst 13 träff, skeet eller trapp, vid hageljakt.

Dokumentation på samtliga punkter skall visas för jaktledaren före jaktens början. För att så många som möjligt skall få möjlighet att jaga får man bara anmäla sig till en jakt i taget per mark. Anmälan till nästa jakt kan göras först efter att den första jakten är genomförd.

Klubbens jaktorganisation håller i jakt och viltvård för sina respektive marker. Anmälan till jakter sker alltid till jaktledaren. Kontrollera alltid senaste informationen om jakten med jaktledaren vid anmälan.

Är du intresserad av att engagera dig som jaktledare eller som viltvårdare, eller bara vill lära dig mer om jaktmarkerna? Tveka inte att kontakta jaktledarna eller någon i styrelsen.

Jakt med kort varsel

Vissa arter av jakt kan ske med kort varsel. Detta pga att förhållandena ibland måste vara gynnsamma för att vi ska kunna få ett lyckat jaktresultat. Tex krävs "gåsväder" för bra gåsjakt och att ärtfälten inte är plöjda för bra duvjakt.

Vill du vara med på dessa jakter, kontakta jaktledarna för att komma med på deras "jakt med kort varsel"-lista. De kommer sedan att kontakta alla på listan när rätt förhållanden för jakt infinner sig.

 

Jaktområden

Sturup

Vårt jaktområde Sturup är beläget vid södra banänden och längs östra sidan av Sturups flygplats.
Här jagas dovvilt, rådjur, i viss mån kronvilt, vildsvin, som verkar öka enligt alla spår, samt i mindre omfattning även småvilt.

Jakt på klövvilt, rådjur, dovhjort och kronhjort, anordnas regelbundet på Sturup.
För jaktdagar på klövvilt på Sturup, vänligen kontakta jaktledaren.

NYHET
På följande datum kommer vi att hålla våra klövviltskvällar för dig som vill vara med och
jaga klövvilt på av klubben disponerade marker. Datum är satta till den 9 maj och 8 augusti
mellan kl. 18.30 – 21.00. Dessa kommer vi att hållas fysiskt och plats meddelas efter
anmälan. Anmälan sker till utbildningsansvarig på utbildning@malmojagarklubb.com

Sturup

Planerade jakter säsongen 2023/2024:

Vildsvinsjakt:
Två dagar före varje fullmåne.
Varje helg i juli.

Övrig jakt:
Ta kontakt med jaktledaren för datum och anmälan.

Jaktledare och anmälan: sturup@malmojagarklubb.com

Karup

Vårt jaktområde Karup är beläget i anslutning till fritidsområdet Karups Nygård och Sövdesjön.
Här jagas rådjur och småvilt och vissa jakter sker med stötande hund. Här kommer även åteljakt på vildsvin att anordnas. kontakta jaktledaren för mer information.

NYHET
På följande datum kommer vi att hålla våra klövviltskvällar för dig som vill vara med och
jaga klövvilt på av klubben disponerade marker. Datum är satta till den 9 maj och 8 augusti
mellan kl. 18.30 – 21.00. Dessa kommer vi att hållas fysiskt och plats meddelas efter
anmälan. Anmälan sker till utbildningsansvarig på utbildning@malmojagarklubb.com

Planerade jakter säsongen 2023/2024:

2023-08-16   Bockjakt, morgon och kväll
2023-08-19   Bockjakt, morgon
2023-08-20   Bockjakt, kväll
2023-09-03   Bockjakt + Dovhjort, morgon och kväll
2023-09-24   Bockjakt + Dovhjort, morgon och kväll
2023-10-14   Vaktjakt, morgon
2023-10-15   Vaktjakt, kväll
2023-11-25   Vaktjakt, morgon och kväll
2023-12-09   Vaktjakt, morgon
2023-12-10   Vaktjakt, kväll
2024-01-20   Vaktjakt, morgon och kväll
2024-02-17   Dov alla djur, morgon och kväll
2024-03-03   Dovhind och -kalv, morgon och kväll

Åteljakt på vildsvin 2 kvällar vid fullmåne. För vildsvinsjakt kontakta jaktledaren.

Jaktledare och anmälan: karup@malmojagarklubb.com

Fredriksberg

Vårt jaktområde Fredriksberg är beläget i utkanten av Malmö mot Oxie och delas av Yttre Ringvägen.
Här jagas änder och duva.

Planerade jakter säsongen 2023/2024:

2023-08-16   Duvjakt - Kväll
2023-08-19   Duvjakt - Morgon
2023-08-27   Kombinationsjakt Fredriksberg och Gessie. Framförallt för nybörjare.
2023-09-02   Duvjakt - Eftermiddag
2023-09-09   Duvjakt - Morgon
2023-10-14   Har- och rådjursjakt

2023-12-23   Småviltsjakt - förmiddag

Jaktledare och anmälan: fredriksberg@malmojagarklubb.com

Gessie / Klagshamn

Våra båda kustjaktsområden i Gessie och Klagshamn är belägna precis vid Malmö stadsgräns i söder. Här bedrivs i huvudsak sjöfågeljakt på t.ex. grågås, kanadagås, bläsgås och sädgås. Även ringduva och hare jagas samt änder, ofta i form av lockjakt efter solnedgången.Du har även möjlighet att själv ta med din godkända apportör vid dessa jakter. Du som vill träna din apporterande hund och kanske inte har tillgång till egna marker, är välkommen att vara med vid "riktig" jakt som apportör.

Planerade jakter säsongen 2023/2024

2023-09-10   Sjöfågeljakt
2023-09-24   Sjöfågeljakt
2023-10-08   Sjöfågeljakt
2023-10-22   Sjöfågeljakt
2023-11-05   Sjöfågeljakt
2023-11-19   Sjöfågeljakt
2023-12-03   Sjöfågeljakt
2023-12-17   Sjöfågeljakt
2024-01-07   Gåsjakt
2024-01-21   Gåsjakt

Jaktledare och anmälan: gessie@malmojagarklubb.com

Jaktregler

Viltet tillfaller den skytt som skjuter det första potentiellt dödande skottet. Om denna skytt inte är förstaskytten får skytten välja om han/hon vill behålla viltet. Om inte tillfaller viltet förste skytten.

Att fälla av jaktledaren förbjudet vilt: fällavgift och troféavgift och ev. avgifter till myndigheter. Jaktledaren tar hand om viltet som tillfaller klubben och auktioneras ut. Brott mot jaktlagen (fällt olovligt vilt, farlig vapenhantering osv) polisanmäles.

Följande gäller vid påskjutning av vilt:
Uppenbar bom alternativt träff, men ej återfunnet = Fällavgift
Träff och återfunnet = Fällavgift + troféavgift

Betalning av dagjaktskort sker innan jaktens start till jaktledaren. Betalning av fällavgifter skall ske innan fält vilt tas från jaktmarken alternativt, om summan överstiger 1 000 kr, snarast betalas in till Malmö Jägarklubb på PG 438636-3 eller Swish 123 653 7682.

 

Prislista 

Dagjaktskort

Samtliga jägare skall lösa dagjaktskort enligt följande:
Klövvilt Vakjakt / Purschjakt.    300:- / jaktpass
Klövvilt Vakjakt / Pyrschjakt     500:- / jaktdag
Klövvilt Drevjakt / Tryckjakt      500:- / jaktdag
Klövvilt Drevjakt / Tryckjakt      300:- / halv jaktdag
Småvilt Drevjakt / Tryckjakt     400:- / jaktdag
Småvilt Drevjakt / Tryckjakt     250:- / halv jaktdag

Rena grisvakpass kostar bara passavgift om man fäller en gris (300:- plus fäll- och troféavgiften).

Småvilt Duva / And / Gås     300:- / jaktdag
Småvilt endast Gås              300:- / jaktdag

 

 

Småvilt

Kricka, Duva, Kanin 10:-
Fasan, And 30:-*
Hare, Gås 50:-
Grävling, Räv Fritt

*Fredriksberg 75 kr/and

Klövvilt

Vuxen
Rådjur    1000:-
Dov        1400:-
Kron       2600:-

Kid/Kalv
Rådjur    700:-
Dov        900:-
Kron      1500:-

Troféavgifter
Rådjur
Spets      250:-
4:a          500:-
6:a         1500:-
Hornlös/bast = 6:a

Dov
Spets     300:-
Stång     1000:-
Halvskovel 2000:-
Helskovel  4000:-

Kron
Spets        0:-
4-7            500:-/tagg
8-12          Fredade


Vuxen gris            
400:-
Årsgris                   250:-
Randig gris            2500:- Viltet tillfaller klubben
Diförande sugga   Fredade
Troféavgift             250:-/cm bete utanför käkbenet