Försäkring - Jägarnas Riksförbund

Försäkring

Som medlem i Jägarnas Riksförbund får du en medlemsförsäkring* som är anpassad till jakt- och fiskeverksamhet. Vi samarbetar med försäkringsbolaget Svedea. Här hittar du grundläggande information om vår försäkring. Vill du läsa mer så hittar du fullständig information på vårt portal hos Svedea. Klicka här för fullständig information.

 

 Ansvarsförsäkring

I försäkringen ingår också en ansvarsförsäkring som kan ersätta om du skulle bli skadeståndsskyldig under jakt, fiske, jaktskytte eller jaktstig och saknar ansvarsförsäkring i din hemförsäkring. Ansvarsförsäkringen gäller för person- och sakskada som du orsakar och gäller i hela världen förutom i USA och Kanada.

Om du har en ansvarsförsäkring i din hemförsäkring kan du i stället få självriskreducering, det vill säga ersättning för en del av din självrisk.

 

Olycksfallsförsäkring

Försäkringen gäller när du deltar i jakt, jaktträning, fiske, jaktskytte, jaktstig eller trafikeftersök och ersätter om du drabbas av ett olycksfall.

Rovdjursförsäkring

Försäkringen gäller för ID-märkt jakthund som finns registrerad hos jordbruksverket om ägaren tillika hundföraren är medlem i Jägarnas Riksförbund. Du kan få ersättning för skador som hunden har fått till följd av angrepp av varg, björn, lo, järv eller kungsörn eller om hunden dödas av något av dessa djur. Angreppet skall vara dokumenterat av länsstyrelsens besiktningsmän och en kopia på besiktningsblanketten ska skickas in tillsammans med skadeanmälan. Försäkringen gäller inte försvunnen hund eller om hunden skadas eller dödas i samband med jakt som avsåg något av ovan nämnda djur.

 

Trafikeftersöksförsäkring

Försäkringen gäller för ID-märkt eftersökshund som finns registrerad hos jordbruksverket om föraren är medlem i Jägarnas Riksförbund. Försäkringen ersätter veterinärvårdskostnader när en veterinär undersöker eller behandlar hunden på grund av olycksfall i samband med ett trafikeftersök som initierats av polisen. Du kan också få ersättning med upp till livförsäkringsbeloppet om hunden under ett sådant trafikeftersök skadas så svårt att den dör eller enligt veterinär måste avlivas. 

 

Vem gäller försäkringen för

Försäkringen gäller för dig som är betalande medlem i JRF med undantag för stödjande medlem, utlandsmedlem och prenumerant. Försäkringen gäller även provledare, deltagare och funktionärer i praktiska och teoretiska prov för jägarexamen.

 

Jaga i utlandet

Om man ska jaga i utlandet är det viktigt att man är försäkrad 6 månader efter vistelsen, vilket kan kräva att man betalar in nästa års medlemsavgift i förtid. 

Behöver du ett intyg om att du är försäkrad när du ska jaga utomlands kontaktar du Jägarnas Riksförbunds kansli, 08-550 107 81 eller jrf@jagarnasriksforbund.se.

 

Anmäl skada
Vill du anmäla skada så klickar du här

 

Teckna förmånlig jakthundsförsäkring

Vår samarbetspartner Svedea har tagit fram en särskild anpassad jakthundsförsäkring för att du ska få en bra försäkring utan att behöva betala för mycket. Den ingår inte i ditt medlemskap men du kan teckna försäkringen om du är medlem i Jägarnas Riksförbund och din hund är mellan 6 veckor och 7 år gammal och används i praktisk jakt eller står under utbildning för jakt. I försäkringen ingår en livförsäkring. Försäkringen ersätter olycksfall och vanliga sjukdomar som kan drabba din hund och du kan få upp till 40 000 kronor i ersättning per försäkringsår. Jakthundsförsäkringen har precis som Svedeas andra djurförsäkringar fri flytträtt. Du läser mer om försäkringen på svedea.se/jakthund.