Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsmöte

2019-02-12

JRF Forshälla 14–06 hälsar er välkomna till avdelningens årsstämma tisdagen den 12 februari klockan 19:00 i Rosseröds IK:s klubblokal.

ÅRSSTÄMMA 2019
JRF Forshälla 14–06 hälsar er välkomna till avdelningens årsstämma tisdagen den 12 februari klockan 19:00 i Rosseröds IK:s klubblokal. Avdelningen bjuder på kaffe/läsk och semla efter den sedvanliga årsstämmeförhandlingen. Vi kommer att ha ett lotteri med fina vinster som vi kommer att dra under kvällen. Alla hälsas hjärtligt välkomna!    Styrelsen


Vi tackar våra sponsorer för bidrag och gott samarbete.
Best Western Hotel Carlia
Frändefors Oljehall AB
Fyrstads Service o Montage
Färg & Kakelhuset
H3 Bygg
Jägarnas Riksförbund
Kjellmans Service
Kynningsrud
Lasses Maskingrävning
Reines Betongstationsservice AB
Salong Pärlan
Sällströms Transporter i Uddevalla AB
Taussons Rör AB
Your Car
Önna Gårds Rumsuthyrning

Föredragningslista 2019 02 12

1 Avdelningsstämmans öppnande.
2 Fastställande av röstlängd.
3 Stämmans behöriga utlysande.
4 Fastställande av dagordning.
5 Val av ordförande, sekreterare och 2 justerare/rösträknare för stämman.
6 Behandling av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
7 Behandling av revisorernas berättelse.
8 Fastställande av resultat och balansräkning.
9 Beslut angående ansvarsfrihet för år 2018.
10 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget.
11 Beslut om arvoden till styrelsen, revisorer och övriga funktionärer.
12 Beslut om reseersättningar/traktamenten vid arbete i avdelnings tjänst.
13 Val av antal ordinarie ledamöter till avdelningens styrelse jämte suppleanter.
14 Val av ordinarie ledamöter till avdelningens styrelse jämte suppleanter.
15 Val av 1 st revisor på 2 år samt 2 st revisorssuppleanter på 1 år.
16 Val av 3 st till valberedning samt en ordförande för valberedningen.
17 Övriga val som årsstämman beslutar.
17 A                1 st studieledare samt 1 st studieledarsuppleant för en tid av 1 år.
17 B                 2 st i ungdomskommité för en tid av 2 år.
17 C                 1 st matrealförvaltare för en tid av 1 år.
1 D                 2 st i skyttekommité för en tid av 2 år.
17 E                 1 st kioskansvarig för en tid av 1 år.
17 F                 2 st som skriver på ansökan om vapenlicens för målskjutning till polisen.
17 G                1 st som ingår i jaktmarkskommitén på 2 år.
17 H               1 st fiskeansvarig på 1 år.
18 Val av ombud och ersättare till distriktets årsstämma 16 mars 2019.
19 Behandling av inkomna motioner.
20 Av styrelsen till årsstämman hänskjutna frågor.
21 Övrig Information. (Herrestadsfjället)
22 Prisutdelning KM 2018.
23 Stämmans avslutning.