Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma

2023-03-12

Kallelse till årsstämma. JRF Distrikt Östergötland

Styrelsen för JRF Östergötland har vid styrelsemöte vecka 52 (per capsulam) beslutat att distriktets årsstämma 2023 genomförs med restriktioner med anledning av rådande pandemi läge.

Datum: söndag 12 mars
Tid: 13:00
Plats: Värdshuset i Gamla Linköping

Härmed kallas av Viltvårdsavdelningarna valda ombud till ordinarie årsstämma (enl. § 9 Distriktsstadgar).
Namn på valda ombud ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast söndagen 26 februari 2023. Utöver valda ombud kallas ledamöter i distriktsstyrelsen samt distriktets revisorer. Ledamöterna och revisorerna deltar med yttrande- och förslagsrätt.


Med anledning av rådande pandemi läge och risk för smittspridning inbjuds ingen utöver valda ombud, distriktsstyrelse och revisorer att närvara vid årsstämman. Däremot kan till stämman särskilda medlemmar på initiativ av styrelse eller avdelning inbjudas. Ärende på årsstämman enligt § 11 distriksstadgarna. Motioner till distriktets årsstämma hanteras enligt § 10 distriksstadgarna och ska vara styrelsen tillhanda senast 26 februari 2023. Motioner sänds genom sekreterarens försorg till valda ombud via viltvårdsavdelningarnas kontaktpersoner.

Genomförande
Årsstämman genomförs söndagen den 12 mars 2023 på värdshuset i Gamla Linköping. Stämman inleds med lunch kl. 1300. Anmälan om deltagande är obligatorisk för alla och görs till respektive viltvårdsavdelning som sammanställer och vidarebefordrar till distriktssekreteraren senast måndagen 6 mars 2023. 


Ordförande
Dan Franzén
070–2538483
fridsborg@hotmail.se


Sekreterare 
Karin Borén
070–2021497
boren.karin@gmail.com