Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Kallelse till medlemsmöte 2023

2023-11-27

Kallelse till medlemsmöte. Viltvårdsavdelning, Norra Norrbotten 2501.

Datum: 2023-11-27
Tid: 19.00
Plats: OII, Drottninggatan 49, 961 45 Boden

§1. Mötets öppnande.
§2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera protokollet.
§3. Anmälan av fullmakter och godkännande av röstlängd.
§4. Fråga om kallelse behörigen skett.
§5. Fastställande av dagordning.
§6. Namnbyte.
Namnbyte från: Jägarnas Riksförbund i Boden-Edefors-Jokkmokk till:
Jägarnas Riksförbund -LJ- Norrbotten Norra.
§7. Information från styrelsen.
§8. Övriga frågor.
§9. Mötets avslutande.


Vid frågor kontakta Mattias Hansson, ordförande 073-085 50 55
Gott fika utlovas, varmt välkommen!