Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma 2024

2024-03-10

Härmed kallas av Viltvårdsavdelningarna valda ombud till ordinarie årsstämma (enl. § 9 Distriksstadgarna). Namn på valda ombud ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast söndagen 18 februari 2024.

Tid: söndagen 10 mars kl.13.00
Plats: restaurangen i Mercedeshuset Mörtlösa

Utöver valda ombud kallas ledamöter i distriktsstyrelsen samt distriktets revisorer. Ledamöterna och revisorerna deltar med yttrande- och förslagsrätt.
Särskilda medlemmar på initiativ av distriktsstyrelse eller avdelning kan inbjudas att delta vid stämman.
Ärende på årsstämman enligt § 11 Distriksstadgarna.
Motioner till distriktets årsstämma hanteras enligt § 10 distrikts stadgarna och ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 18 februari 2024.
Motioner sänds genom styrelsens försorg till valda ombud via viltvårdsavdelningens kontaktpersoner.

Genomförande
Årsstämman genomförs söndagen 10 mars 2024 på restaurangen i Mercedeshuset Mörtlösa. Stämman inleds med lunch kl. 13.00.

Anmälan om deltagande är obligatorisk för alla och görs till respektive viltvårdsavdelning som sammanställer och vidarebefordrar till distriktssekreteraren senast måndagen 4. Mars 2024.

Hjärtligt Välkomna!