Kalender - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till alla kalenderposter

Årsstämma 2024

2024-03-06

Välkommen till JRF distrikt Uppsalas årsstämma!

Datum: Onsdag 6 mars 2024
Tid: 19.00
Plats: Hökhuvuds bygdegård. Uppskedika 328, 742 92 Östhammar.

Motioner ska skickas till mejladress uffe.ulim@gmail.com

Härmed kallas viltvårdsavdelningarnas valda ombud ombud till distriktets årsstämma 2024.(enl. § 9 Distriksstadgarna). Namn på valda ombud ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast söndagen 18 februari 2024.

Utöver valda ombud kallas ledamöter i distriktsstyrelsen samt distriktets revisorer. Ledamöterna och revisorerna deltar med yttrande- och förslagsrätt.
Ärende på årsstämman enligt § 11 Distriksstadgarna.

Motioner till distriktets årsstämma hanteras enligt § 10 distrikts stadgarna och ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast 18 februari 2024.
Motioner sänds genom styrelsens försorg till valda ombud via viltvårdsavdelningens kontaktpersoner.

Styrelsen
JRF Uppsala Län