Kalender - Jägarnas Riksförbund

Årsstämma 2024

27 mars 2024, Västmanland • Distriktsårsstämma

Välkommen till årsmöte i JRF Västmanland!

Årsstämma 2024

26 mars 2024, Södermanland • Distriktsårsstämma

Varmt välkommen till Jägarnas Riksförbund, Södermanlands viltvårdsdistrikt!

Årsstämma 2024

24 mars 2024, Kronobergs län • Distriktsårsstämma

Välkommen till distrikt Kronobergs årsstämma!

Årsstämma 2024

21 mars 2024, Gävleborg • Distriktsårsstämma

Välkommen till distrikts årsstämma!

Årsstämma 2024

21 mars 2024, Blekinge län • Distriktsårsstämma

Välkommen till distrikt Blekinges årsstämma!

Årsmöte 2024

18 mars 2024, Dalarna • Distriktsårsstämma

Välkommen på årsmöte i Jägarnas Riksförbund Distrikt Dalarna.

Årsstämma 2024

16 mars 2024, Västerbottens län • Distriktsårsstämma

Välkommen till årsstämma för Västerbottens Viltvårdsdistrikt!

Årsstämma 2024

14 mars 2024, Skåne län • Distriktsårsstämma

Distrikt Skåne håller sin årsstämma den 14 mars.

Årsstämma 2024

12 mars 2024, Norrbotten • Distriktsårsstämma

Norrbottens viltvårdsdistrikt kallar till årsstämma

Årsstämma 2024

10 mars 2024, Östergötlands län • Distriktsårsstämma

Härmed kallas av Viltvårdsavdelningarna valda ombud till ordinarie årsstämma (enl. § 9 Distriksstadgarna). Namn på valda ombud ska vara distriktsstyrelsen tillhanda senast söndagen 18 februari 2024.

Årsstämma 2024

10 mars 2024, Västernorrlands län • Distriktsårsstämma

Varmt välkommen till JRF Västernorrlands årsstämma!

Årsstämma 2024

6 mars 2024, Uppsala • Distriktsårsstämma

Välkommen till JRF distrikt Uppsalas årsstämma!