Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Förtjänstmedalj till Åke Horn

Vid årsstämman i Gävleborg fylldes det på underifrån när en av distriktets gamla trotjänare lämnade sitt uppdrag.

Åke Horn har sedan tidigt 1960-tal arbetat inom distriktet och bland annat varit ordförande för Valboavdelningen, haft förtroendeuppdrag i distriktsstyrelsen och deltagit vid flera förbundsstämmor. Han medverkade vid bildandet av flera avdelningar i länet och arbetade ideellt med det som senare skulle bli JRF:s kursgård i Sterte. Vid årets distriktsstämma lämnade han med ålderns rätt sitt uppdrag som valberedare i distriktet.

Distriktsordförande Ingemar Alin framförde förbundets tack till Åke Horn och utdelade förbundets förtjänstmedalj med två stjärnor och ett diplom. Åke fick också förbundets bok "Viltköttet", som förhoppningsvis kan bidra till att förgylla tiden som senior.

Vid samma årsstämma adjungerades Lukas Wallin till styrelsen i sin egenskap av ungdom. Lukas studerar just nu till viltmästare och bor periodvis utanför länet, vilket innebär att ett formellt uppdrag inte är aktuellt riktigt ännu. Men Gävleborgs distriktsstyrelse vill ta vara på de unga krafterna och hoppas att inblicken i styrelsearbetet ska vara inspirerande för Lukas, och samtidigt kan distriktsstyrelsen få goda råd när det gäller ungdomsfrågor.


Lukas Wallin.

 

Åke Horn och Distriktsordförande Ingemar Alin.