Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Information från årsstämman 2017

Årsstämman hölls den 18 januari 2017 på Skara Lammslakt.

Vid årsstämman valdes följande personer till ledamöter i styrelsen och till övriga funktionärsposter.

Styrelseordförande
Anders Reivall, Synnerby

Vice ordförande och kassör
Håkan Svensson, Hovby

Sekreterare
Stig Kjellman, Norra Vånga

Ledamöter
Kjell Kroon, Fullösa
Hans Revholm, Sunnersberg
Tomas Svensson, Norra Vånga

Suppleanter

Jonny Björk, Götene
Tomas Fernström, Götene

Revisorer
Bertil Karlsson
Daniel Nisbel

Studieledare
Anders Reivall

Motioner

Till distriktsårsstämman skickade vi in tio motioner.

Utbildning

Under 2016 har vi fortsatt med jägarexamensutbildningen med 45 st deltagare
som vi hälsar välkomna och tackar Anders för ett gott utfört arbete.

Övrigt

Det är fortsatt ett stort antal trafikolyckor med älg i våra närområden.
Vad gör Vägverket åt detta?

Styrelsen tar gärna emot förslag på aktiviteter eller annat som vi kan tillföra och
utveckla vår verksamhet med. Hör av er till Anders Reivall, 076-800 10 87, eller
Stig Kjellman, 070-590 41 46, skjellman@live.se.

Välkommen till våra aktiviteter!
Anders Reivall och Stig Kjellman
Styrelsen Götene JF