Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Ny samverkansgrupp för rovdjursfrågor

Som en del av Jägarnas Riksförbunds handlingsplan för Nej till frilevande varg har nu en samverkansgrupp för rovdjursfrågor bildats av och med distrikten i det mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Syftet med samverkansgruppen är att skapa ett tätare samarbete mellan distrikten i framför allt vargfrågan men även i frågor gällande de övriga stora rovdjuren. Vi hoppas bland annat att genom gemensamma krafter få större möjlighet att påverka rovdjursförvaltningen och licensjakten på rovdjur i de anslutna distrikten.

Mellersta rovdjursförvaltningsområdet består av:
Dalarna
Gävleborg
Stockholm
Uppsala
Värmland
Västmanland
Västra Götaland
Örebro

Ett första uppstartsmöte hölls i Nås, Dalarna, den 9 juli 2017 där det förekom stundtals livliga men givande samtal. Samverkansgruppen kommer inledningsvis att träffas minst två gånger per år och ha löpande kontakt via telefon och e-post. 

Sammankallande för gruppen är Bengt Larsson, distriktsordförande i Dalarna. Både medlemmar i samverkansgruppen och andra som har frågor om samarbetet kan kontakta Bengt via e-post bengt.larsson@jrf20.se eller på telefon 070-219 06 93.