Visa Nyhet - Jägarnas Riksförbund
« Tillbaka till aktuellt

Rapport från distriktsstyrelsemöte

Den 25 september hade Västra Götalands distrikt styrelsemöte och i samband med det fanns representanter från förbundsstyrelsen och förbundskansliet på plats för att informera och svara på frågor gällande JRF:s inriktning och framtid.

Rickard Olsson, 2:a vice förbundsstyrelseordförande och Magnus Andersson, riksviltvårdskonsulent presenterade sig och informerade om sina olika roller i förbundet. Rickard och Magnus svarade på frågor och informerade om aktuella händelser.

Distriktsstyrelsen hade gjort en sammanställning av frågor från avdelningar och styrelse som togs upp under mötet. Några av frågorna som diskuterades på dagordningens punkt nr 6 var enligt följande:

  • Hur framtiden ser ut när det gäller tjänstemän inom JRF på förbundskansliet och distriktkansliet, ska det minskas/ökas?

    Rickard och Magnus svarade att det inte finns något beslut taget, men om medlemsantalet fortsätter att öka så krävs fler anställda i framtiden.

    Förbundsstyrelsen har inga tankar på att ändra antalet anställda tjänstemän på Västra Götalands distriktskansli, och inte heller det lönebidrag som delas ut till distriktet.

  • Vad anser förbundet om storlän?

    Om JRF fortsätter att växa i samma takt som de senaste åren så ökar intäkterna. Flera avdelningar kommer förmodligen att integreras i storlän, vilket leder till nyanställning av personal.

    Vi kommer att behöva mer och bättre utbildad personal, därför kommer tjänstemän och förtroendevalda att erbjudas olika kompetenshöjande kurser.  

Styrelsen gick sen vidare i dagordningen och senare bjöds det på smörgåsar och kaffe.

Distriktsordförande Klas Johansson tackade styrelsen och förbundsrepresentanterna för deras medverkan.